/

Maske Nerede?

Maske sözcüğü her zaman kendi anlamına anlam katan ve hatta kendi anlamını aşan son derece metaforik bir sözcüktür.

Maske sözcüğü her zaman kendi anlamına anlam katan ve hatta kendi
anlamını aşan son derece metaforik bir sözcüktür. Her toplumda bu çok anlamlı
sözcük hep olumsuz çağrışımlar yapar.
Maskenin bu anlamlar içerisinde en
çok “İkiyüzlü insanlar” için gönderme
yapıldığı da bir gerçektir. Ama kim bilebilirdi ki, Türkiye’de bu sözcük politik bir
kimliğe bürünerek her daim güncelliğini
korusun. Ama kim bilebilirdi ki, insanlar
gerçek anlamda yüzüne maske takarak
yaşamaya çalışmak için canhıraş uğraşsın ve çok azı bunda başarılı olsun…

0  0,00