Muhalefetin kazanacak adayı belirlemesini istiyorum