PATLAMANIN YAŞANDIĞI MADENDEKİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI