1673594120_Saim_Bugay_İş___Sanat_tolga_ildun_2022_7101