1673594125_Saim_Bugay_İş_Sanat_tolga_ildun_2022_7262