Etiket: kuvvetler ayrılığı

Türk Milleti adına

Anayasanın 9. maddesi “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” der ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararları “Türk Milleti adına” ...