Etiket: SAĞLIKTA ŞİDDET

TTB Var Oldukça..

Bazı hâller için “siyaset üstü” denir. Esasen bireyi ve toplumu ilgilendiren hiçbir şey siyasetin üstünde ya da dışında değildir, aksine ...