Kayyımla demokrasi olmaz

Kayyımla demokrasi olmaz
Avrupa Konseyi’nin anayasal konularda danışma organı olan Venedik Komisyonu, Türkiye’de geçen yıl kabul edilen ve dernekler üzerindeki denetimi sıkılaştıran Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine...

Avrupa Konseyi’nin anayasal konularda danışma organı olan Venedik Komisyonu, Türkiye’de geçen yıl kabul edilen ve dernekler üzerindeki denetimi sıkılaştıran Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun, uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu olmadığı yönünde görüş belirtti.
KANUN, STK’LAR İÇİN RİSKLER İÇERİYOR
Komisyon, mevcut haliyle sivil toplum kuruluşları açısından riskler içerdiğini belirtiği kanunun revize edilmesini isteyip Ankara’ya tavsiyelerde bulundu.
Komisyon, 7262 sayılı kanun ile Türkiye’nin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) konuya ilişkin tavsiyelerini iç hukuka aktarmak istediğini, ancak kanunun bu amacı aşan hükümler içerdiğini kaydetti.
KAYYIM CİDDİ İHLAL
Venedik Komisyonu, Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkûm olanların, hukuksal denetim olmaksızın derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacaklarına dair hükmü de eleştirdi. Bu kişilerin yerine dernek ve üyelerinin onayı olmaksızın kayyım atanmasını örgütlenme özgürlüğü bakımından “ciddi ihlal” olarak değerlendirdi.
BAKANLIK DERNEK FESHEDEMEZ
Faaliyetleri askıya alınmış bir derneğin feshedilmesine İçişleri Bakanı değil mahkemelerin karar verebileceğine vurguda bulunan Komisyon, böyle bir kararın da “orantılılık ilkesi kapsamında sadece son çare olarak ve uygun adil yargılanma güvenceleriyle” alınması gerektiğini kaydetti.