Künye

Genel Yayın Yönetmeni
Yavuz Oğhan


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nilay Can


Editörler
Leyla Aydoğan
Özlem Kara
Ayşegül Kum


Gece Editörü
Birkan Cantürk


Adres :
Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş/İstanbul
İletişim: [email protected]