5 yıl son ilk: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

5 yıl son ilk: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisine paralel olarak üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yaklaşık beş yıl sonra ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) önüne geçti. Banka, Yönetim Konseyi'nin belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmadığını da vurguladı.

ECB, Perşembe günü Frankfurt'ta toplanan yönetim konseyinin ardından gösterge mevduat faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

Banka, politika kararlarında "verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım" benimsemeye devam edeceğini belirtirken, "Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır" dedi.

Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı almıştır. Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş bir değerlendirmeye dayanarak, dokuz ay boyunca faiz oranlarını sabit tuttuktan sonra para politikası kısıtlamasının derecesini hafifletmek artık uygundur.

Eylül 2023'teki Yönetim Konseyi toplantısından bu yana enflasyon 2,5 puandan fazla düşmüş ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Enflasyonun ana eğilimi de gevşeyerek fiyat baskılarının zayıfladığına dair işaretleri güçlendirmiş ve enflasyon beklentileri tüm ufuklarda gerilemiştir.

Para politikası finansman koşullarını kısıtlayıcı tutmuştur. Bu durum, talebi azaltarak ve enflasyon beklentilerini iyi çıpalanmış halde tutarak enflasyonun tekrar aşağı çekilmesine önemli katkı sağlamıştır.

Aynı zamanda, son çeyreklerde kaydedilen ilerlemeye rağmen, ücretlerdeki artış nedeniyle yurt içi fiyat baskıları güçlü kalmaya devam etmektedir ve enflasyonun önümüzdeki yıl da hedefin üzerinde seyretmesi muhtemeldir.

Eurosystem personelinin hem manşet hem de çekirdek enflasyona ilişkin son tahminleri, Mart ayı tahminlerine kıyasla 2024 ve 2025 yılları için yukarı yönlü revize edilmiştir. Personel şimdi manşet enflasyonun 2024'te ortalama %2,5, 2025'te %2,2 ve 2026'da %1,9 olacağını öngörüyor. Enerji ve gıda hariç enflasyonun ise 2024'te ortalama %2,8, 2025'te %2,2 ve 2026'da %2,0 olacağı öngörülüyor. Ekonomik büyümenin 2024 yılında %0,9'a, 2025 yılında %1,4'e ve 2026 yılında %1,6'ya yükselmesi beklenmektedir.

Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır. Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmamaktadır.

Yönetim Konseyi bugün ayrıca Eurosystem'in pandemik acil alım programı (PEPP) kapsamındaki menkul kıymet varlıklarını yılın ikinci yarısında ayda ortalama 7,5 milyar Avro azaltacağını teyit etti. PEPP varlıklarının azaltılmasına ilişkin yöntemler, varlık alım programı (APP) kapsamında izlenen yöntemlerle büyük ölçüde uyumlu olacaktır.

Yönetim Konseyi, ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı almıştır. Buna göre, ana refinansman operasyonlarının faiz oranı ile marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranları 12 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla %4.25, %4.50 ve %3.75'e düşürülecektir.

Varlık alım programı (APP) ve pandemi acil alım programı (PEPP) Eurosystem artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırmadığı için APP portföyü ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmaktadır.

Yönetim Konseyi, Haziran 2024 sonuna kadar KEP kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerinin tamamını yeniden yatırmaya devam edecektir. Yılın ikinci yarısında, KEP portföyünü ayda ortalama 7.5 milyar Avro azaltacaktır. Yönetim Konseyi, 2024 yılı sonunda KEPP kapsamındaki yeniden yatırımları durdurmayı planlamaktadır.

Yönetim Kurulu, salgına bağlı olarak para politikası aktarım mekanizması üzerindeki risklere karşı koymak amacıyla KEP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma yönlendirilmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir.

Bankalar hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonları kapsamında ödünç aldıkları tutarları geri ödedikçe, Yönetim Konseyi hedeflenen kredi operasyonlarının ve bunların devam eden geri ödemelerinin para politikası duruşuna nasıl katkıda bulunduğunu düzenli olarak değerlendirecektir.

Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadede %2 hedefine geri dönmesini sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için yetkisi dahilindeki tüm araçları ayarlamaya hazırdır. Ayrıca, tüm Euro bölgesi ülkelerinde para politikasının aktarımına ciddi bir tehdit oluşturan yersiz, düzensiz piyasa dinamiklerine karşı koymak için Aktarım Koruma Aracı mevcuttur ve böylece Yönetim Konseyi'nin fiyat istikrarı görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır."