AK PARTİ'DEN 15 MADDELİK YENİ TEKLİF

AK PARTİ'DEN 15 MADDELİK YENİ TEKLİF
AK Parti milletvekilleri, işini kaybeden, kısa çalışmaödeneğinden yararlanamayanların, ücretsizizne ayrılsalar dahi desteklenmesi, vergi istisnalarıile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerinertelenmesine yönelik düzenlemeleri...

AK Parti milletvekilleri, işini kaybeden, kısa çalışma
ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz
izne ayrılsalar dahi desteklenmesi, vergi istisnaları
ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin
ertelenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren
kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.
15 maddelik teklifin Muş, "Ücretsiz izne ayrılan
ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan
veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak
kazanamayan işçilerimize, nakdi ücret desteği
sağlanacak. Bu, aylık 1177 lira olacak." dedi.
Teklifte, kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların,
hızlı şekilde olması konusunda düzenleme
yapıldığına işaret eden Muş, her türlü iş sözleşmesinin
3 ay süreyle sonlandırılmasının önüne
geçileceğini bildirdi.
Teklifteki maddelerden bazıları özetle şöyle:
• Konutların ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin
su borçlarını belediyeler 3 ay erteleyecek.
• Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme
ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının
2020'ye ait taksit ödemeleri ile Seyahat
Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının
2020 ile ilgili ödemeleri ertelenecek.