Bankaların çalışan sayısı ve şubeleri azaldı

Bankaların çalışan sayısı ve şubeleri azaldı
2023 yılının son çeyreğinden bir önceki çeyreğe göre 119 şubesi olan bankaların, çalışan sayılarında da azalma görüldü.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan rapora göre, 2023 yılı sonu itibarıyla bankacılık...
2023 yılının son çeyreğinden bir önceki çeyreğe göre 119 şubesi olan bankaların, çalışan sayılarında da azalma görüldü.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan rapora göre, 2023 yılı sonu itibarıyla bankacılık sektöründe şube sayısı 9 bin 497 oldu. 2022 sonunda şube sayısı 9 bin 660, 2023 yılı üçüncü çeyrek sonunda ise 9 bin 616 seviyesindeydi. Aralık sonu itibarıyla mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 279 oldu. Aralık ayı itibarıyla, 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 222, şube sayısı ise 11,1 oldu.

Raporda, "Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir." denildi.

Kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı arttı

Çalışan sayısı, Aralık 2023 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 189 bin 112 kişi oldu. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 140 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 449 kişi arttı. Çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 168 kişi azalırken; kalkınma ve yatırım bankalarında ise 617 kişi artış gösterdi.

Konuya ilişkin raporda şu bilgiler verildi: "Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,7, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,3’tür. Aralık 2023 itibariyle çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 9’u ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu oran orta öğretim için yüzde 11’dir. Türkiye Bankalar Birliği tarafından Aralık 2022 tarihinden itibaren bankacılık sektöründe çalışanların yaş dağılımı verileri derlenerek yayımlanmaktadır. Buna göre, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 43’ü 36-45 yaş aralığında, yüzde 38’i 26-35 yaş aralığındadır."