Kamuda çalışma sistemi değişiyor mu? İşte masadaki 6 çalışma formülü

Kamuda çalışma sistemi değişiyor mu? İşte masadaki 6 çalışma formülü
Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında açıklanan tedbirlerde kamu personellerinin çalışma saatleri değişecek mi? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren masadaki 6 çalışma formülü...

Açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının çalışma saatlerine ilişkin de düzenleme yapılacak.

Uzaktan ve esnek çalışma modelleri kapsamında masada 6 formül bulunuyor. Kamu çalışanlarının emeğini sömüreceğini söyleyen uzmanlar bu konunu suistimale açık olduğunu vurguladı.

İşte kamu personellerinin çalışma saatleri ve esnek düzenleme kapsamında masadaki formüller…

Esnek çalışma yönetmeliği kapsamında hazırlanan taslağa göre kamuda "uzaktan çalışma", "esnek çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "akademik eğitim amaçlı çalışma" ve "kısmi zamanlı çalışma" modelleri nasıl işlenecek?

Esnek çalışma

* Esnek çalışma gönüllülük esasına dayanacak. Memurlar, yazılı müracaatları olmaksızın kurumları tarafından esnek çalışmaya zorlanamayacak.
* Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütecek. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk olmayacak.
* Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilecek. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği kurumun tercihine bağlı olacak.
* Günlük çalışma süresi günlük 8 saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden 2 saat önce başlayacak ve bitme saatinden 3 saat sonra sona erecek. Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her halde en fazla 10 saat çalışabilecek.

* Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilecek. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremeyecek.

Değişken zamanlı çalışma

* Değişken zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan günlük çalışma süresi içerisinde yürütecek. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk olmayacak.
* Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek. Ancak, öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilecek. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği kurumun tercihine bağlı olacak.

Yoğunlaştırılmış çalışma

* Yoğunlaştırılmış çalışmada memurlar çalışmalarını, kanuni günlük çalışma süresinin başlama ve bitme saatlerine göre kuruma en fazla 2 saat erken gelmek veya kurumdan 2 saat geç ayrılmak suretiyle yürütebilecek ve fazla çalışma yaptıkları süreleri aynı hafta veya bir sonraki hafta içerisinde izin olarak kullanabilecek.

* Yoğunlaştırılmış çalışmada öğle dinlenme süresinin belirlenmesi zorunlu olacak. Öğle dinlenme süresi günlük çalışma süresinden sayılmayacak.
* Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi Kanun'un 100'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tespit edilecek

Kısmi zamanlı çalışma

* Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç veya engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla yazılı başvuruda bulunmaları üzerine, yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde kanuni çalışma sürelerinden daha az süreyle çalışmalarını yürütebilecek.
* Bu çalışma şeklinde çalışma saatleri kalıcı bir şekilde azaltılabildiği gibi geçici süreli de azaltılabilecek.

* Memurlar anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin kaza veya geçirdiği bir hastalık neticesinde belirli bir süre tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle ya da yaşlı ve bakıma muhtaç anne veya babaları için yılda en fazla 2 ay süreyle günde 5 saat çalışabilecek.

* İlgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporuna göre;

a) % 40 ile % 90 arasında engellilik oranına sahip bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocukları bulunan ve memurlar günde 6 saat süreyle,

b) % 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocukları bulunan memurlar günde 5 saat süreyle çalışabilecek.
* Memurlar çalışma sürelerini, öğle dinlenme süresinde de çalışarak tamamlayabilecek.

* Kısmi zamanlı çalışma şeklinde çalışılacak sürelerin gün içerisindeki dağılımını memurun tercihi dikkate alınarak yetkili amir belirleyecek.

* Kanuni günlük çalışma süresinin 1 saat öncesi ile öğle dinlenme arasının başlangıcı veya öğle dinlenme arasının bitişi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitişinin 1 saat sonrası arasında olmak kaydıyla memurun günlük çalışma süresine ilişkin iki tercih hakkı bulunmakta.

* Aynı kişiye ait sağlık kurulu raporuna istinaden kısmi zamanlı çalışma hakkından yalnız bir memur faydalanabilecek

* Kısmi zamanlı çalışan memurular, durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri her yıl Ocak ayı içerisinde kurumlarına vermek zorunda olacak.
* Kısmi zamanlı çalışan memurların yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeleri hariç mali haklar ile sosyal yardımları ile özlük haklarına dokunulmayacak.

Akademik eğitim amaçlı çalışma

* Memurlara üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumlarını belgelendirmek ve yazılı başvuru yapmak kaydıyla haftada en fazla 3 gün günde 2 saat veya haftada en fazla 2 gün günde 3 saate kadar izin verilir.

* Telafi edilecek çalışma saatleri kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden 2 saat önce başlayacak ve bitme saatinden 3 saat sonra sona erecek. Öğle dinlenme süresi yetkili amirin onayı ile izinlerin telafisi için kullanılabilecek.
* Akademik eğitimli çalışmada verilen izin ve telafi saatlerine ilişkin memurun iki tercih hakkı olacak:

a) 2/6: Günde 2 saat haftada 3 güne kadar toplam 6 saat iznin verildiği, diğer 2 gün içinde günde 3 saate kadar çalışılarak izinlerin telafi edildiği çalışma şekli.

b) 3/6: Günde 3 saat, haftada 2 güne kadar iznin verildiği, diğer 3 gün içinde günde 2 saate kadar çalışılarak izinlerin telafi edildiği çalışma şekli.