‘Meclis onayı almadan bütçe harcaması yapmayacağız’

‘Meclis onayı almadan bütçe harcaması yapmayacağız’
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi kurmaylarıyla birlikte partisinin ekonomi manifestosunu açıkladı. Popülist yönetimlerin salgın sürecinde başarısız olduğunun görüldüğünü söyleyen Davutoğlu, “liyakat”...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi kurmaylarıyla birlikte partisinin ekonomi manifestosunu açıkladı. Popülist yönetimlerin salgın sürecinde başarısız olduğunun görüldüğünü söyleyen Davutoğlu, “liyakat” vurgusu yaptı. Davutoğlu, “Atamalara baktığınız zaman artık kimse liyakatten söz edemez” dedi.
Davutoğlu’ndan sonra söz alan Genel Başkan Danışmanı İbrahim Turhan, “Temel eğitim, temel sağlık, kapsayıcı gelir dağılımı gibi politikaları görmezden gelerek dünyadaki bu otoriter popülizmi de çözemeyiz, toplumların gelişimini de sağlayamayız. Hedefimiz; Sürdürülebilir büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, mali disiplin ve küresel entegrasyondur” diye konuştu.
Partinin Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Serkan Özcan ise Türkiye’nin kamu maliyesi politikasını eleştirirken, Gelecek Partisi’nin Meclis onayı olmadan bütçe harcaması yapmayacağını söyledi. Özcan, “Salgın sonrası kamu maliyesinin zorluklarının başında gelir adaletsizliğinin giderilmesi gelmektedir. Adil bir gelir paylaşımının sağlanması için vergi ve harcama politikalarını kamuda tasarrufu merkeze alarak yeniden gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Partinin bankacı kökenli ismi Kerim Rota ise, enflasyonla gerçek mücadeleye önem verdiklerini dile getirdi. Rota, “Asgari ücretliler için İşveren tarafından ödenen Sosyal Güvenlik ve vergi yüklerini azaltacağız. Önceliğimiz çalışan ve iş sağlayan olacaktır. Biz başkaları gibi kayıt dışı varlık, şüpheli servet ve rantiyeyle imar barışı değil, emek barışı ilan edeceğiz” dedi.