Reel kesim güveni 2009’daki seviyeye indi

Reel kesim güveni 2009’daki seviyeye indi
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 32,9 puan azalarak 66,8 seviyesinde gerçekleşti. ÜFE beklentisi ise yüzde 13.5’e çıktı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi...

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 32,9 puan azalarak 66,8 seviyesinde gerçekleşti. ÜFE beklentisi ise yüzde 13.5’e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, nisanda bir önceki aya göre 32,9 puan gerileyerek 99,7 seviyesinden 66,8’e düştü. Bu rakam 2009’dan beri en düşük seviye oldu.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36,3 puan azalarak 62,3 seviyesinde gerçekleşti. 
İSTİHDAM AZALIŞI BEKLENİYOR
Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü.
Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir, azalış bekleyenler lehine döndü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler, azalış bekleyenler lehine dönerken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 13,5

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler azalış bekleyenler lehine döndü. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.