Tasarrufta Varlık Fonu deliği: THY, PTT, Türk Telekom ve kamu bankaları yöneticilerine ballı maaşa devam!

Tasarrufta Varlık Fonu deliği: THY, PTT, Türk Telekom ve kamu bankaları yöneticilerine ballı maaşa devam!
Kamuda çalışanların ikili, üçlü maaş ödemesine ilişkin yasa teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Yasa teklifinin varlık fonu şirketlerindeki yönetim kurulu üyelerini kapsamadığı ortaya çıktı.

Kamu görevlilerinin, bu görevlerinden hak ettikleri maaşlarının yanı sıra özel veya kamuda yönetim kurulu üyesi oldukları için iki, üç, dört ödeme almasını önlemek, aldıkları tek ödemeyi de sınırlamak için hazırlanan yasa teklifinin önemli pek çok şirketi kapsamadığı ortaya çıktı.

Kısa Dalga'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre teklifin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunulan Etki Analizi Raporu'na göre Varlık Fonu portföyündeki kamu bankalarının, TÜRKSAT, Turkcell, Türk Telekom'un, Türk Hava Yolları'nın, PTT'nin, BOTAŞ'ın üst düzey memur yöneticileri, memuriyetten doğan maaşlarının yanı sıra iki, üç, dört ödeme alabilecek.

Kamu görevlilerinin, bu görevlerinin yanı sıra özel veya kamuda bulundukları yöneticilik görevleri için huzur hakkı adı altında birden fazla ödeme almasının önüne geçtiği belirtilen düzenleme bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

Düzenleme ile devlet memurlarına; maaşlarının yanı sıra özel veya kamu ayrımı olmadan tüm kurum ve kuruluşların yönetim kurullarındaki görevlerinden sadece biri için ücret ödenmesi amaçlandı.

Tek maaş ama o da 98 bin 42 lira

Teklifte yapılacak ödemelere de üst sınır getirilmesi öngörüldü. Buna göre bir kamu görevlisi kaç ayrı görevi olursa olsun tek maaş alacak ancak bu maaşı en fazla 98 bin 42 lira olacak. Temmuz 2024 için geçerli olan bu rakam, ilerleyen süreçte memur maaş katsayısına göre belirlenecek.

Teklifin görüşmeleri bugün sabah saatlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Komisyon üyelerine, kanun teklifi ile ilgili etki analizi raporu sunuldu.

"Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine İlişkin Etki Analizi" isimli raporun, çifte maaş düzenlemesinin olduğu 30. madde ile ilgili bölümünden; her şirkette görevli yöneticilerin kanun kapsamında olmadığı anlaşıldı.

Buna göre bakanlıklardaki bakan yardımcıları; Diyanet, Savunma Sanayi Başkanlığı veya İletişim Başkanlığı gibi başkanlıklar, YÖK, ÖSYM ve rektörlükler, RTÜK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların yöneticileri çifte maaş alamayacak. Ama aldıkları tek maaş 98 bin 42 lira ile sınırlı olacak.

etki-analizi.jpg

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT Anonim Şirketi ve yine Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi gibi sermayesinin bir bölümü veya tamamı Hazineye ait olan şirketlerin memur yöneticileri çifte maaş alamayacak. Ama aldıkları tek maaş 98 bin 42 lira ile sınırlı olacak.

Veya özelleştirme kapsam ve programında bulunup sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait Sümer Holding, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi şirketlerin kamu görevlisi olan yöneticileri çifte maaş alamayacak. Ama aldıkları tek maaş 98 bin 42 lira ile sınırlı olacak.

Fon yönetimleri de yasa kapsamı içinde. Örneğin TMSF yöneticileri çifte maaşın önüne geçen düzenlemeden etkilenecek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu'nun portföyündeki kuruluş ve şirketlerin yöneticileri çifte maaş düzenlemesinden muaf tutulacak.

Buna göre;

 • Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası
 • Borsa İstanbul A.Ş.
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
 • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
 • PTT
 • Eti Maden
 • Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Turkcell
 • Türk Telekom
 • TÜRKSAT
 • ÇAYKUR
 • Türk Şeker
 • BOTAŞ
 • İzmir Alsancak Limanı
 • Kayseri Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi yöneticileri çifte maaş düzenlemesine dahil edilmeyecek.

Kaynak:Kısa Dalga