Korona tedavisi herkese ücretsiz oldu

Korona tedavisi herkese ücretsiz oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, koronavirüse yakalanan herkesin tedavisi sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz yapılacak.Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesinKOVID-19 tedavisi ücretsiz karşılanacak....

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, koronavirüse yakalanan herkesin tedavisi sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz yapılacak.
Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın herkesin
KOVID-19 tedavisi ücretsiz karşılanacak. Karar Resmi Gazete’de
yayımlandı.
KORUYUCU EKİPMAN
DAHİL
Salgın kapsamında herhangi bir
sosyal güvencesi olup olmadığına
bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık
Bakanlığı’nca temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan yararlanmada
söz konusu kararname hükümlerinden muaf tutuldu.
Muafiyet kapsamında; hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı
tavsiye edilen her türlü kişisel
koruyucu ekipman, hastalık teşhisinde kullanılan testler, kitler
ve bunların kullanılmasına ilişkin
ekipman, hastalığın tedavisinde
kullanılmak üzere merkezi olarak
temin edilen ilaçlar yer alıyor.