PARLAMENTER SİSTEM

PARLAMENTER SİSTEM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda yeni anayasa çağrısı yaptı. “Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırırsak, emin olun yine...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda yeni anayasa çağrısı yaptı. “Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırırsak, emin olun yine tüm mazlum milletlere örnek olacağız” diyen Kılıçdaroğlu konuşmasında, 16 maddeden oluşan çağrıları yaptı. Aralarından dikkat çekici olanlar şöyle:
• Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Bu anayasanın temeli, ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesine dayanmalı, demokrasilerde olması gereken ‘denge/denetim’ esası sağlanmalıdır.
• Yeni anayasanın omurgasını ‘Cumhuriyet’in demokrasiyle taçlandırılması’ olarak nitelendirdiğimiz yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimizde, fikir, düşünce ve inanç özgürlüğü ile medya ve sendikalaşma dahil örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller de kaldırılmış olacaktır.
• Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devletinin en önemli ayaklarından biri olan yargı kurumunun bağımsızlığı, kesin olarak sağlanmalıdır. Adalete erişim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
• Yerel yönetimler, rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalı, refah devletinin asli unsurları haline getirilmelidir. İyi tanımlanmış bir iş birliği ve iş bölümü çerçevesinde yerel yönetimlerin işlevleri arttırılmalıdır.