90 BİN KİŞİ RESMİ GAZETE’Yİ BEKLİYOR

90 BİN KİŞİ RESMİ GAZETE’Yİ BEKLİYOR
MECLIS’te kabul edilen infaz düzenlemesine göre cezaevlerindeki yaklaşık 90 bin kişi tahliye edilecek. Oylamaya 330 vekil katılmış, 279 kabul oyu 51 de ret oyu çıkmıştı.TBMM Genel Kurulunda kabuledilen infaz düzenlemesine ilişkin...

MECLIS’te kabul edilen infaz düzenlemesine göre cezaevlerindeki yaklaşık 90 bin kişi tahliye edilecek. Oylamaya 330 vekil katılmış, 279 kabul oyu 51 de ret oyu çıkmıştı.
TBMM Genel Kurulunda kabul
edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevindeki
yaklaşık 90 bin kişinin tahliye
edilmesi bekleniyor.
Cezaevinde geçirilmesi gereken sürelerin yeniden belirlendiği 70 maddelik düzenlemeyle
başta Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk
Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik
yapıldı.
Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin
ardından ilk olarak açık cezaevinde bulunup izinli sayılan
hükümlülerin tahliyesi öngörülüyor. Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin,
kanunun yürürlüğe girmesinin
ardından birkaç gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.
Adalet Bakanlığı, kanunun
yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye edilecek ve açık
cezaevlerinden eve izinli gönderilecek yaklaşık 90 bin hükümlü
için tahliye planı hazırladı.
Tahliyelerde, koronavirüs
tedbirlerine önem ve öncelik
verilecek. Tahliyeler sırasında,
sosyal mesafe kuralına dikkat
edilecek, cezaevi çıkışlarında
Sağlık Bakanlığının broşürleri
ile eldiven ve maske dağıtılacak.
İller arası seyahat kısıtlaması
nedeniyle tahliye olanlara sorun
yaşamamaları için cezaevinden
çıkmadan seyahat izin belgeleri
verilecek.