Bekçilere silah ve zor kullanma yetkisi

Bekçilere silah ve zor kullanma yetkisi
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten...

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.
Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında muhalefet partileri bekçilere silah yetkisini eleştirdi, AK Parti’li vekiller de bu hakkın halihazırda bekçilerde olduğunu söyledi. 1966 tarihli 722 sayılı Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 5. Maddesine göre bekçiler halihazırda silah taşıma ve kullanma konusunda, Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu’nda polislere tanınan yetkilere sahip.