ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YAPILAN EVLİLİKLERİN YARATTIĞI PSİKO-SOSYAL SORUNLAR

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YAPILAN EVLİLİKLERİN YARATTIĞI PSİKO-SOSYAL SORUNLAR
Çocukluk dönemi evlilikleri, önemli ve sürekli bir travmadır. Erken yaşdaevlilik çocukların eğitim yaşamından kopması ile başlayan birçok sosyal sorunun yanı sıra bedensel ve psikolojik problemlere yol açar.Ergenlikten yetişkinliğegeçiş...

Çocukluk dönemi evlilikleri, önemli ve sürekli bir travmadır. Erken yaşda
evlilik çocukların eğitim yaşamından kopması ile başlayan birçok sosyal sorunun yanı sıra bedensel ve psikolojik problemlere yol açar.
Ergenlikten yetişkinliğe
geçiş sürecinde formal eğitim önemli bir rol oynar.
Bundan mahrum kalan bireylerde bu geçişte problemler ortaya çıkmaktadır. Evlilik, okul çağında bir çocuğu
kaç yaşında olursa olsun bir
“yetişkin” rolüne sokmaktadır. Ergenlik, çocukların
sosyal becerileri edinmenin
yanında, kimlik oluşumunun gerçekleştiği bir dönemdir ve bu dönemden
önce ve bu dönem süresince
çocukların evlendirilmesi
sağlıklı kimlik oluşumunu
engelleyebilecek önemli bir
risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.