Eczanelere ‘yasak’ düzenlemesi

Eczanelere ‘yasak’ düzenlemesi
İstanbul’da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Eczacı Odası’nda yapılan açıklamada yeni düzenlemeşöyle duyuruldu: “Sokağa çıkmayasağının yeniden ilan edildiği...

İstanbul’da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Eczacı Odası’nda yapılan açıklamada yeni düzenleme
şöyle duyuruldu: “Sokağa çıkma
yasağının yeniden ilan edildiği 18
Nisan 2020 Cumartesi günü ve
süreç içinde gerektiğinde yasak
ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul’da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak
ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde
verilebileceği değerlendirilmiş, bu
doğrultuda planlamalar yapılmıştır.”