ERCÜMENT OVALI ‘AŞI BULDUM’ DEDİ

ERCÜMENT OVALI ‘AŞI BULDUM’ DEDİ
Korona virüsüne karşı yaptığı çalışmaylagündeme gelen Prof.Dr. ErcümentOvalı, sosyal medya hesabında“23 Nisan” tarihini vermişti. Dünvirüse karşı geliştirilen aşının etkisinigösteren bir görüntüyü Twitterhesabından...

Korona virüsüne karşı yaptığı çalışmayla
gündeme gelen Prof.Dr. Ercüment
Ovalı, sosyal medya hesabında
“23 Nisan” tarihini vermişti. Dün
virüse karşı geliştirilen aşının etkisini
gösteren bir görüntüyü Twitter
hesabından yaptı. Ovalı koronavirüs
aşısının hayvan deneyi aşamasına
geldiğini, deneylerin bugün başlayacağını
duyurdu. Hayvan deneylerinden
sonra gönüllülerde 3 hafta süren yan
etki ve antikor oluşturma açılarından
değerlendirme yapıldığını söyleyen
Ovalı “Sonrasında daha geniş bir popülasyonda
aşı çalışmaları devam
ediyor, yeterli güvenlik ve etkinlik elde
edildikten sonra yine çalışma daha da
genişletilebiliyor. İdeal koşullarda tüm
bunlar, ortalama 3 ayda sonuçlanabilir”
dedi.
7 HASTADA KÖK HÜCRE ÇALIŞILDI:
Ovalı “Kovid-19 hastalığının
tedavisinde mezenkimal kök hücre
uygulaması yapılabiliyor. 7 hastada iyi
sonuçlar elde ettik. Sağlık Bakanlığı’na
yapılmış başvurumuz onaylandığı takdirde
kontrol grubuyla beraber bilimsel
bir veriye ulaşmak için klinik çalışmayı
başlatacağız” dedi.
HER KAN GRUBUNA UYUMLU
BİR PLAZMA ÜRETTİK: Ovalı plazma
üretimin yapılabilmesi için tüm şartların
oluştuğunu söyleyerek “Sağlık Bakanlığı’nın
COVID-19 İmmün Plazma
kullanımıyla ilgili genelgesi sonrası bu
ürün de kullanıma girmiş olup, laboratuvarlarımızda
üretilmektedir. Faz II
Klinik çalışma için onay beklenmektedir”
dedi.
VİRÜSLE SAVAŞAN LENFOSİTLER:
Ovalı’nın duyurduğu bir diğer çalışma
ise lenfositler oldu: “T-Lenfositler insanlarda
bağışıklıktan sorumlu savaşçı
hücrelerdir. Laboratuvar ortamında da
bazı özel yöntemlerle virüsün tipine
özgün olarak hazırlanan bu hücreler,
bugün dirençli viral enfeksiyonların
(EBV, CMEV, BK, AV) tedavisinde tüm
dünyada çeşitli merkezlerde uzun
süredir başarı ile kullanılıyor. Korona
virüsüne özgün üretimini tamamladığımız
T lenfositlerin COVID-19 hastalarının
tedavisinde etkinliğini kanıtlamak
üzere TÜSEB’e destek başvurusu yapılmış
olup, Sağlık Bakanlığı’na da klinik
araştırma başvurusu yapılacaktır.”
DORNAZ ALFA BAŞVURUSU YAPILDI:
Ovalı dornaz alfa çalışmasına
dairse “Klinik gözlemler denemeye
devam edilmesini gösteriyor. Sonuç
olarak bu ilacın tedavide özellikle
erken dönemde (entübasyon öncesi)
uygulanabilirliği ile ilgili olarak TÜ-
SEB’e destek başvurusu yapılmış olup,
Sağlık Bakanlığı’na da klinik araştırma
başvurusu yapılacaktır.