Gazetecilerden yeni hükümete “İkinci yüzyılın medyası için reform” çağrısı

Gazetecilerden yeni hükümete “İkinci yüzyılın medyası için reform” çağrısı
Türkiye'de basının önde gelen isimleri, 14 Mayıs seçiminden sonra yeni seçilecek hükümete basın özgürlüğünün güvence altına alınması ve çoğulcu bir medya ortamının sağlanması için çağrıda bulundu.Ayşenur Arslan,...

Türkiye'de basının önde gelen isimleri, 14 Mayıs seçiminden sonra yeni seçilecek hükümete basın özgürlüğünün güvence altına alınması ve çoğulcu bir medya ortamının sağlanması için çağrıda bulundu.

Ayşenur Arslan, Kadri Gürsel, Nevşin Mengü, Hazal Ocak, Yavuz Oğhan, İpek Özbey, Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Gökçer Tahincioğlu, Ece Temelkuran, Barış Terkoğlu, Ali Duran Topuz, Murat Yetkin ve Deniz Zeyrek'in imzaladığı bildiride 7 madde yer aldı.

"SANSÜR YASASI KALDIRILMALI"

Gazetecilerin çağrısı şöyle:

Gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı çerçevesinde değiştirilmelidir. Cumhurbaşkanına hakaret düzenlemesi ve “dezenformasyon yasası” diye adlandırılan sansür yasası kaldırılmalıdır.

"MEDYA ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI ŞEFFAF OLMALI"

Haber ve yorum içeriği sağlayan medya şirketlerinin sahip ve ortaklarının, bu faaliyetlerini sürdürürken kamu ihalelerine katılması engellenmelidir. Medya şirketlerinin finansmanının şeffaf olması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

"TRT VE ANADOLU AJANSI YAPILANDIRILMALI"

TRT ve Anadolu Ajansı’nın siyasi ve mali özerkliği garanti altına alınmalı, bu yayınlar yansızlık ve toplumun tümüne hitap etme esasına göre yeniden yapılandırılmalıdır.

RTÜK VE BASIN İLAN KURUMU İÇİN YASAL DÜZENLEME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Basın İlân Kurumu’nun idari ve mali bağımsızlığını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Evrensel yayıncılık ilkelerini gözetmesi gereken bu kurulların üye bileşiminde alanında uzman kişiler ve meslek örgütü temsilcileri çoğunlukta olmalıdır.

"BASIN KARTI İÇİN KOMİSYON"

Basın kartlarının verilmesinde, meslek örgütlerinin katılımıyla oluşturulacak bir ortak komisyon belirleyici olmalıdır. Kamu otoritesi bu komisyonun sadece sekreteryasını üstlenmelidir.

REKLAM GELİRLERİ

Reklam gelirine bağımlılığın dijital ekosistemde yarattığı bozucu etkiyi önlemek için, içerik üreten veya dağıtan medya şirketlerinin, abonelik ve diğer kaynaklar yoluyla gelir çeşitliliğini ve mali sürdürülebilirliği sağlamasını kolaylaştıracak tedbirler alınmalıdır.

"HABER MEDYASI İÇİN ADİL, ÇOĞULCU VE ŞEFFAF BİR REKABET ORTAMI"

Haber içeriklerinin yer aldığı dijital platformlar; AB Dijital Pazar Yasası, Dijital Hizmetler Yasası ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönetmeliği ile uyumlu olarak denetlenmelidir. Platformların; haber medyası için adil, çoğulcu ve şeffaf bir rekabet ortamı oluşturması, dezenformasyonla mücadele etmesi, kullanıcı mahremiyeti ve veri güvenliğini sağlaması garanti altına alınmalıdır.

Bu çıkışın tarihî bir önemi olduğunu belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası Yöneticisi Mustafa Kuleli “Meslektaşlarımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında özgür bir medya ortamını kurmak için yasa yapıcılara düşen görevi hatırlatıyor. İnanıyorum ki demokrasimiz yeniden ayağa kalkacak ve bu çok değerli çaba karşılıksız kalmayacak” diye konuştu.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Emre Kızılkaya da çağrıyla ilgili olarak “Türkiye’de nitelikli gazeteciliğin güçlendirilmesi için basın özgürlüğünü boğan yasal düzenleme ve zihniyetin tarihe gömülmesi yetmez. Medya ekonomisi ve teknolojisinde adil şartların sağlanması da gerekiyor. Son 15-20 yılda bozulanlar ortak akılla düzeltilmeli” dedi.