HDP demokraside ittifak istedi

HDP demokraside ittifak istedi
Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, eşitlik, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı. Açıklanan strateji belgesiyle muhalefeti birlik olmaya çağırdı.HDP’nin yeni dönem strateji hattı ve tutum belgesini Eş Genel Başkanlar...

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, eşitlik, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı. Açıklanan strateji belgesiyle muhalefeti birlik olmaya çağırdı.

HDP’nin yeni dönem strateji hattı ve tutum belgesini Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklandı. Sancar, “Krizin kaynağı maddi ve manevi imkanların doymak bilmeyen bir azınlığın kâr hırsına teslim edilmesidir. Eşitlik, adalet, özgürlük değerlerini savunmak sorumluluktur. HDP bu değerlerin mirasını esas alarak bu gidişatı durdurmak için mücadele edecektir” ifadelerini kullandı.
İşte HDP’nin ‘Hep birlikte’ sloganıyla açıkladığı 9 ilke şöyle:
1) HAK, HUKUK VE ADALET İÇİN: Hak arama hürriyeti, adil yargılama hakkı gibi evrensel hukuk ilkelerine ve adalete dayalı tarafsız ve bağımsız yargı temelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü.
2) DEMOKRATİK BİR ANAYASA İÇİN: Toplumsal birliğin eşit ve özgür yurttaşlık temelinde korunması ve güçlendirilmesi. Yurttaşları kapsayan evrensel temek hak ve özgürlüklere dayalı etnik inançsal ve kültürel farklılıklara saygılı demokratik anayasa.
3) DEMOKRASİ İÇİN: Merkezi yönetimin kuvvetler ayrılığıyla dengelendiği güçlü bir demokrasi, katılımcı demokratik yerelden ve yerinden yönetim anlayışı üzerinde yükselen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokratik parlamenter sisteme dayalı sosyal ve demokratik cumhuriyet inşaası.
4) KÜRT SORUNUNDA DEMOKRATİK ÇÖZÜM İÇİN: Bütün ezilen ve dışlanan kimlik ve kültürlerle birlikte Kürt halkının varlık ve haklarının tanınmasını, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünü esas alan, sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye dayalı bir toplumsal uzlaşma ve mutabakat yaklaşımı.
5) SAVAŞLARI DURDURMAK İÇİN: Uluslararası ilişkilerde barışı esas alan, uluslararası sorunların hakkaniyetli ve barışçıl çözümlere kavuşturulması için halklar arası diyaloga ve devletler arasında diplomasi ve müzakerelere öncelik tanıyan, askeri müdahale, savaş ve çatışmalara son veren barışçıl bir dış politika.
6) İŞ VE AŞ İÇİN: Ekonomik krizin faturasının emekçilerin sırtına yıkılmasını engelleyerek, işsizlik ve yoksullukla etkili mücadele biçimlerini ve toplumsal önlemleri geliştiren, bütün yurttaşların temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının kamu güvencesi altına alındığı; kâr, rant ve talana dayalı büyümeye değil doğa ve insana odaklı bir ekonomik gelişme politikası.
7) KADINLAR İÇİN: Sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesizlik çemberinden kurtuluş için mücadele eden kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler; kadın eşitlik ve özgürlük ilkelerinin etkin uygulanmasına yönelik önlemler;
8) GENÇLER İÇİN: Gençlerin geleceklerini özgürce belirlemelerinin önünü açan; eğitim, istihdam, kültürel ve gündelik hayata dair her konuda gençleri söz, yetki ve karar sahibi kılan siyasal ve idari düzenlemeler; özerk üniversiteler; sorgulamaya, araştırmaya, incelemeye ve deneyimlemeye dayalı, anadilinde, bilimsel, özgür, yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim anlayışı;
9) DOĞA VE YAŞAM İÇİN: Demokratik-ekolojik bir topluma ulaşmak için doğayı ve yaban yaşam alanlarını kapitalist talandan korumayı esas alan, ekolojik ve demokratik bir gelecek inşasını her düzeydeki toplumsal ve ekonomik gelişme planlarının temeline yerleştiren bir toplumsal-politik yönelim.