İstanbul ve Trabzon’un ölüm oranları arttı

İstanbul ve Trabzon’un ölüm oranları arttı
Türk Toraks Derneği, iki ilde ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara kıyasla önemli artışlar saptandığını, bunun kaygı ve şüphe yarattığını açıkladı. Defin verileri kullanılarak elde edilen verilere göre, Trabzon...

Türk Toraks Derneği, iki ilde ortalama ölüm oranlarında daha önceki yıllara kıyasla önemli artışlar saptandığını, bunun kaygı ve şüphe yarattığını açıkladı. Defin verileri kullanılarak elde edilen verilere göre, Trabzon ölüm oranlarında İstanbul’u geçti. İki kentin ölüm verileri incelendiğinde İstanbul’da yüzde 10, Trabzon’da yüzde 25 oranında artış gözlendi. Özellikle İstanbul’da haftalık ölüm sayının 800 kişi artması verilerin şeffaflığını şüpheye düşüren başka bir neden oldu.
Derneğin açıklamalarından satır başları; E-devletteki veriler kullanılarak elde edilen 2020 yılına ait İstanbul ve Trabzon haftalık defin sayıları, aynı dönemdeki 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait toplam defin sayıları ile karşılaştırılmıştır.
800 FAZLA DEFİN İŞLEMİ
Yapılan istatistiksel analizlere göre 2020 yılının özellikle 10. haftasından itibaren İstanbul’da ölüm sayılarında haftalık %10 oranında bir artış gözlenmiş ve yılın 15. haftasında (6-12 Nisan 2020), toplam haftalık defin sayısının 2222’ye ulaştığı görülmüştür. Bu sayı, 2019 yılı için 1425 iken, 2018 yılı için 1460, 2017 yılı için 1464, 2016 için ise 1389’dur. Sağlık Bakanlığı, aynı haftaya ait Covid-19 nedenli ölüm sayısını tüm Türkiye için 624 olarak bildirmiştir. Belirttiğimiz dönemde İstanbul’da önceki yıllara göre her hafta ortalama 800 kişinin fazladan ölmesi, resmi verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlere bağlanamayacağından bu durum, ancak farkında olmadığımız bir felaketle ilişkili olabilir.
TRABZON’DA DA ARTTI
Benzer şekilde 2020 yılı Ocak ayının ilk haftası ile Şubat ayının son haftası arasında 2016-2019 yıllarına göre Trabzon ilinde de ölüm oranında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gözlenmiştir. 2020 yılının ilk 9 haftası için ölüm hızındaki haftalık artış % 25,3 oranında bulunmuştur. Trabzon ilindeki haftalık toplam ölüm sayısı, 9.haftada 102’ye ulaşırken aynı dönemler için 2016 ile 2019 yılları arasında bu sayı 31-45 arasındadır.