Polis internet kullanıcılarının kişisel verilerine erişemeyecek

Polis internet kullanıcılarının kişisel verilerine erişemeyecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile getirilen üç hükmü iptal etti. AYM, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına, sanal ortamda...

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile getirilen üç hükmü iptal etti. AYM, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına, sanal ortamda araştırma yapmasına yönelik hükmün iptaline karar verdi. Mahkeme benzer şekilde, kişisel verilerin ihlal edileceği gerekçesiyle iki düzenlemeyi daha iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Koç ile birlikte 113 milletvekilinin söz konusu kanunun bazı kurallarının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı.
“KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİ TAŞIYOR”
Yüksek Mahkeme, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasını, sanal ortamda araştırma yapmasını, erişim, içerik ve yer sağlayıcıların da talep edilen bilgileri kolluğun ilgili birimine bildirmesini düzenleyen kuralı, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Gerekçede, internet abonelerine ait kimlik bilgilerinin kişisel veri niteliğinde olduğu belirtildi.
MEDYA KURULUŞLARI LİSANS KARARI
Anayasa Mahkemesi, ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerince iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesine ilişkin kuralı da iptal etti. Gerekçede, kuralın ifade ve basın özgürlüğünü sınırladığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan bildirimle lisans başvurularının otomatik reddedilmesi sonucunun doğduğu kaydedildi.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI DA ANAYASA’YA AYKIRI
Yüksek Mahkeme, kamu iktisadi teşebbüslerine ve bağlı ortaklıklara sözleşmeli alınacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kanun hükmünü de Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde edilen verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu belirtilen gerekçede, kuralın kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirdiği bildirildi.

AYM “KEYFİLİĞE KARŞI GARANTİLER SAĞLANMIYOR” DEDİ

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına ve medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesine ilişkin kararların iptalini değerlendirdi. Bu kararlardan çıkarılacak anlamın idareye verilen geniş yetkilerle ilişkili olduğunu aktaran Köksal şöyle devam etti:
“Bu kararlardan çıkarılacak anlam idareye verilen geniş yetkiler, özellikle kişilerin özel hayatlarına müdahele edebilecek yetkilerin tek başına kolluğa verilmesi durumunda ve bunun yargısal garantiden çıkarılarak doğrudan kolluk tarafından icra edilmesini sağlayan bir garanti vermek uluslararası içtihatlarla da bağdaşmıyor. Anayasa Mahkemesi de bu yönde bir karar verdi. Bu iptale konu madde tam olarak bir sanal devriye yetkisinden ziyade soruşturmaları yürütecek savcılığın yetkisinin belirlenmesine ilişkin bir kişisel veri toplama faaliyetiyle ilgili. Ancak bu da yargısal bir karar gerektirir. Yetki acil bir sosyal ihtiyaca cevap vermiyordu. Kolluğa keyfi bir izleme ve veri toplama imkani verir nitelikte idi. Anayasa Mahkemesi de demokratik bir toplumda gerekli olmadığından iptale karar verdi”