Sağlıkta şiddet ve telafi eğitimi tasarısı yasalaştı

Sağlıkta şiddet ve telafi eğitimi tasarısı yasalaştı
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunun
maddeleri dünkü oturumda kabul edilmiş,
tümünün oylaması bugüne bırakılmıştı.
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile
yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama, tehdit,
hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin
edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.
Söz konusu suçlarda, hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.
Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan
değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve
tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli
olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine
dokunulmadan kalan tatil zamanlarında
yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili
çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Telafi programlarının ders yılı içinde
tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca
öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.