Sinema salonlarında promosyon bilet uygulaması yeniden başlıyor

Sinema salonlarında promosyon bilet uygulaması yeniden başlıyor
 2019 yılı başında çıkan ve medyada "mısır krizi" olarak kendine yer bulan yapımcılar ile salon işletmecileri arasındaki kriz sonrası, 22 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına...

 2019 yılı başında çıkan ve medyada "mısır krizi" olarak kendine yer bulan yapımcılar ile salon işletmecileri arasındaki kriz sonrası, 22 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" adıyla Yeni Sinema Kanunu yayımlanmış, içerikte yer alan ve birçok konudan biri olan promosyon ve toplu bilet uygulamasına regülasyon getirilerek önüne geçilmişti.

15 Şubat itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile promosyon ve toplu bilet uygulamalarına dair fıkraların yer aldığı yönetmeliğin 16. maddesinde değişikliğe gidildi ve yeni eklemeler yapıldı. Teknik olarak, promosyon ve toplu bilet uygulamasının pratikte geri dönüşünü ve usulünü açıklayan değişikliklerde dikkat çeken bir nokta, tüm bu uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleşecek olması. Uygulama açısında detaylarını ilerleyen günlerde göreceğimiz yönetmelik değişikliğine dair Resmi Gazete'de yayımlanan metne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 22/10/2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Kurum bileti: Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi derneklerinin ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişiler ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde satılan bilettir.

h) İzleyici özel bileti: Sinema salonu işletmecisi tarafından belirlenen sayıda biletin alınması kaydıyla satılan bilet ile Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri tarafından belirlenen ve Bakanlıkça uygun bulunan özel günlerde satılan bilettir.”

“b) Engelli bileti, şehit yakınları ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel bileti; sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının %50’sine,”

“(7) Bu maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında yapılan sözleşmelerde belirtilen tutarın bilete dönüşmeyen kısmının yarısı, ilgili sözleşme kapsamında satılan kurum biletlerinden elde edilen izlenme oranları esas alınarak kurum bileti kesilen filmlerin yapımcıları arasında, diğer yarısı ilgili sözleşme kapsamında satılan kurum biletlerinden elde edilen izlenme oranları esas alınarak bu filmlerin gösterildiği sinema salonu işletmecileri arasında paylaşılır. Paylaşımda Bakanlık tarafından derlenen izleyici verileri esas alınır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür

Kaynak: Box Office Türkiye