Seçim sonrası tartışma çıkacak AYM’ye sınırlama, vekillere dava kıskacı

Hükümet, muhalefetin antidemokratik bulduğu, yerel seçimleri olumsuz etkilememesi için askıya aldığı bazı düzenlemeleri, ‘yeni yargı paketinin’ içine koymayı planlıyor. Hem Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini tırpanlayan hem de Can Atalay benzeri davalarda milletvekillerinin aleyhine işleyebilecek bazı düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, AKP kurmaylarının da katılımıyla yeni yargı paketinin çalışmalarını sürdürüyor. 8. yargı paketinden seçim öncesi olduğu için çıkartılan bazı maddelerin yeni pakete konulması tartışılıyor.

KAPSAM GENİŞLETİLECEK

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Milletvekili Can Atalay kararının gerekçesinde Anayasa’nın 14. maddesinde yer alan suçların neler olduğuna ilişkin yasalarda açık hüküm bulunmadığına ilişkin uyarısından yola çıkılacak. Ancak yapılacak düzenleme ile sadece bunun netleştirilmesi sağlanmayacak aynı zamanda kapsamı da genişletecek.

HANGİ SUÇLAR?

Üzerinde çalışılan formüle göre Anayasa’nın 14. maddesinde yer alan suçların çerçevesi, Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 4. maddelerinde yer alan suçlar olarak çizilecek. Kapsam genişleyeceği için bu suçlardan yargılananlarının dokunulmazlık hakları olmayacak, yargılamalarına devam edilecek.

AYM’YE YETKİ SINIRLAMASI

  1. yargı paketinde yer alması planlanan bir başka madde ise Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini düzenleyen hüküm olacak. Daha önce kamuoyunda da tartışılan bu konu, milletvekillerinin yargılanma sürecini etkileyecek. AYM’nin son dönemde verdiği hak ihlalleri ve hukuk dışılık uyarıları geçersiz hale gelecek.

TOP YARGITAY’DA

AYM’nin hak ihlali vermesi halinde cezaevinde bulunan kişilerin salıverilmesi durumu ortadan kaldırılacak. Mahkeme ancak, tazminat ödenmesi veya CMK kapsamında yargılamanın yenilenmesini isteyebilecek. Dosya tekrar yerel mahkemeye gönderilip, yargılama süreci tekrar başlayacak. Yerel mahkeme yeniden yargılamayı reddederse önce istinaf sonra Yargıtay’a gidilebilecek. AKP kurmayları, tartışılan bu formülün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndekine benzer bir model olduğunu iddia ediyorlar.

YARGILAMASI DEVAM EDENLER

Anayasa’nın milletvekili dokunulmazlıklarını düzenleyen 83’ncü maddesinde , “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır” hükmü yer alıyor. Yeni düzenlemede, Anayasa’nın 14’üncü maddesinde yer alan suçların çerçevesinin, Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 4’üncü maddelerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin yeni tartışmalara neden olacağı ifade ediliyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Nuray Babacan Arşivi