Etiket: istanbul trafiği

Trafik Sorunu

Kentleşme 1950’lerden beri dünyada hızla artmaktadır. Türkiye’de ise kentleşme 1980’lerden sonra ivme kazanmıştır. Kırdan kente göçlerin en yoğun olarak yaşandığı ...