Etiket: polis siyasette

Polis siyasetin göbeğinde

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Danıştay 8. Dairesi’nin Öğrenci Andı’nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasıyla siyasette ...