Öğretmen merkezli çözümlerin önemi

Uzaktan eğitim, eğitimin koşullarını, şeklini ve yöntemlerini değiştirdi ama değişmeyen tek şey öğretmenin önemi oldu. Öğretmenlerin bazıları öğrencilerinin uzaktan eğitime erişebilmesi için, bazıları da psikososyal açıdan destek olabilmek için değişen tüm koşullara rağmen görevini yerine getirebiliyor. Merkezden alınan kararlar ve uygulamaların yanı sıra, öğretmen merkezli çözümlerin ve öğretmenin özerkliğinin ne kadar önemli olduğu bu süreçte bir kere daha anlaşıldı. Öğretmenin özne olabildiği okullarda, tüm zorluklara karşın yaratıcı çözümler, işbirlikleri, okul bazlı etkili uygulamalar hayata geçebiliyor.
Öğretmenlerin meslektaşlarıyla bir arada olmaya, birbirinden öğrenmeye ve farklı paydaşlar tarafından desteklenmeye ihtiyacı var. Herkesin ilk kez deneyimlediği bu süreçte bu ihtiyaç daha da artıyor ve önem kazanıyor. Bunun önemli örneklerinden bazıları Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü yaptığı Öğretmen Ağı’nda yaşanıyor.
Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı’ndaki öğretmenler, salgın sürecinin başından bu yana kendilerinin ve meslektaşlarının uzaktan eğitim sürecini nasıl yürüttüğüne, nasıl sorunlar yaşadığına, nelere ihtiyaçları olduğuna dair çalışmalar yürütüyor.
Öğretmenler, birbirinden öğrenmenin yanı sıra yaptıkları araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak, ihtiyaçlarına yönelik de çözümler üretiyorlar. Örneğin, kaygıyı azaltıp, okula uyumu artırmak için öğretmenler yaratıcı çözümler üretti, sosyal duygusal kit hazırladı. Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden 16 psikolojik danışmanın oluşturduğu Çevrimiçi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Grubu, okuldaki tüm paydaşların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve pandemi sonrasında okula uyum sürecini kolaylaştırmak için etkinlikler planladılar ve bunu bir kitapçık haline getirdiler. Kitapçıkta, öğretmenlere yönelik bir atölye, ikinci bölümünde ise öğrencilerle uygulanabilecek 20’ye yakın etkinlik bulunuyor. Öte yandan başka bir öğretmen grubu da 1. sınıflara verilen uzaktan eğitim üzerine kafa yoruyor, birbirleriyle paylaşımlarda bulunuyor. Öğretmenlerin oluşturduğu salgın sonrası okula uyum çözümleri için:

Önceki ve Sonraki Yazılar
Umay Aktaş Arşivi