AYM Başkanı Zühtü Arslan: Hak ve özgürlükleri korumak için bir anayasaya ihtiyaç var

AYM Başkanı Zühtü Arslan: Hak ve özgürlükleri korumak için bir anayasaya ihtiyaç var
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, anayasaların ve anayasa yargısının siyasi iktidarı kontrol etmeye yönelik uzun bir çabanın sonucu olduğunu, yöneticileri etkin bir şekilde kontrol etmek, hak ve özgürlükleri korumak için...
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, anayasaların ve anayasa yargısının siyasi iktidarı kontrol etmeye yönelik uzun bir çabanın sonucu olduğunu, yöneticileri etkin bir şekilde kontrol etmek, hak ve özgürlükleri korumak için bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki Heyet, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin 60. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 15 Mart 2024 tarihinde Üsküp’te düzenlenen törene ve uluslararası konferansa katıldı. “Anayasa Yargısına Neden İhtiyacımız Var?” başlıklı bir konuşma yaptı. Arslan konuşmasında anayasaların ve anayasa yargısının siyasi iktidarı kontrol etmeye yönelik uzun bir çabanın sonucu olduğunu, yöneticileri etkin bir şekilde kontrol etmek, hak ve özgürlükleri korumak için bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Çağdaş medeniyetin en önemli göstergesinin adaleti sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Arslan “Günümüzde adaletin en önemli tezahürü temel hak ve özgürlüklerin etkin bir şekilde korunmasıdır. Anayasal ve yasal düzen ancak adil ise temel hak ve özgürlüklerimizi siyasal ve toplumsal kurumlar nezdinde koruyabilir.” dedi.

Başkan Arslan anayasa mahkemelerinin anayasayı bir toplumsal sözleşme olarak muhafaza etmek ve korumak amacıyla kurulduğunu, bu anlamda yasama ve yürütme işlemlerinin anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli olan anayasa mahkemelerinin veya yüksek mahkemelerin bireylerin anayasa/toplum sözleşmesi tarafından sağlanan hak ve özgürlüklerinin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Başkan Arslan konuşmasında Türk Anayasa Mahkemesinin hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını ve insan haklarını, korumadaki temel rolü ve işlevi üzerinde durarak Mahkemenin Türk hukuk sisteminde anayasal ilkelerin başlıca koruyucusu olduğunu ifade etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bireysel başvuru sayesinde Anayasa Mahkemesinin ideolojik ya da devlet eksenli paradigmayı terk ederek hak eksenli hukuk paradigması olarak adlandırdığı paradigmayı benimsediğini belirten Başkan Arslan “Bu yaklaşım, Anayasa'nın temel haklara öncelik verilerek özgürlükler lehine yorumlanmasını esas alır.” dedi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler vererek Mahkemenin adil bir anayasal düzenin kurulması ve sürdürülmesindeki rolüne dikkati çekti.

Başkan Arslan konuşmasının sonunda ölçüsüz siyasi gücü frenlemek, temel hak ve özgürlükleri koruma altına alarak insanların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamak için anayasa yargısına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Düşünce Özgürlüğü ve Düşünceleri Açıklama Özgürlüğünün Anayasal Yargı Tarafından Korunması Konulu Uluslararası Konferans

Başkan Zühtü Arslan 15 Mart 2024 tarihinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin 60. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen “Düşünce Özgürlüğü ve Düşünceleri Açıklama Özgürlüğünün Anayasal Yargı Tarafından Korunması” konulu uluslararası konferansa katıldı ve “Türk Anayasa Mahkemesi İçtihadında İfade Özgürlüğü” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasına düşünen ve konuşan varlıklar olarak kendimizi gerçekleştirmek için ifade özgürlüğüne ihtiyacımız olduğuna dikkati çekerek başlayan Başkan Arslan, bu özgürlüğün tanınmamasının insanın asli doğasını ihlal edeceğini vurguladı.

Başkan Arslan, modern toplumun farklı ve çoğu zaman birbiriyle çatışan yaşam biçimlerinin, fikirlerin ve ideolojilerin bir arada var olmasını gerektirdiğini belirterek ifade özgürlüğünün böylesine çeşitli ve çoğulcu bir toplumu ve siyaseti beslemek ve sürdürmek için etkili bir araç olduğunu dile getirdi. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını koruma altına almadan felsefi ve siyasi hastalıkları tedavi etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Arslan düşünce ve ifade özgürlüğünün etkin bir şekilde korunması gerektiğine dikkati çekti.