Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maliyet artışı nedeniyle bazı projeleri iptal etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maliyet artışı nedeniyle bazı projeleri iptal etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı faaliyet raporuna göre; maliyetlerdeki artış nedeniyle “Türkiye’deki Aile Yapısı Araştırmalarının İleri İstatistik Analizi” ve “Sosyal Hizmet Merkezlerinin Kurumsal...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı faaliyet raporuna göre; maliyetlerdeki artış nedeniyle “Türkiye’deki Aile Yapısı Araştırmalarının İleri İstatistik Analizi” ve “Sosyal Hizmet Merkezlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" iptal edildi. Raporda, aile yapısıyla ilgili projenin iptaliyle ilgili “Ek ödenek tahsis edilmiş ve projenin toplam ödeneği 1 milyon 100 bin lira olmuştur. Ancak yıl içinde maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle proje ihale edilememiştir” denildi. Rapora göre, “Boşanma Nedenlerinin Mevcut Durum Analiz Projesi” için ek ödenek tahsisiyle 1 milyon 100 bin lira harcandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre, bakanlığın Türkiye’de geçen yıl boşanmaları araştırmak için ayırdığı bütçe yeterli gelmedi ve ek ödenek tahsis edildi. Raporda, projenin gerçekleşme durumuyla ilgili şu ifade yer aldı:

“Projenin 2022 yılı ödeneği 750.000 TL olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 1.250.000 TL ek ödenek tahsis edilmiş, kullanım dışı kalacağı tespit edilen 402.000 TL ödenek ise ihtiyaç bulunan projelere revize edilerek aktarılmıştır. Projede kalan 1. 598.000 TL ödeneğin tamamı harcanarak ödenek kullanımı yüzde 100 seviyesinde gerçekleşmiştir.”

"Maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle proje ihale edilememiştir"

Bakanlığın “yatırım projeleri” arasında “Aile Yapısı Araştırmalarının İleri İstatistik Analizi de yer aldı. Ancak maliyet artışları nedeniyle ödenek yetersiz kaldığı için proje ihale edilemedi. Raporda, konuyla ilgili şu açıklamaya yer verildi:

“Projenin 2022 yılı ödeneği 750.000 TL olup, projeye 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 350.000 TL ek ödenek tahsis edilmiş ve projenin toplam ödeneği 1.100.000 TL olmuştur. Ancak yıl içinde maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle proje ihale edilememiş olup projenin toplam 1.100.000 TL ödeneği Bakanlığımız proje ve kuruluşlarının ödenek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere başka projelere revize edilerek aktarılmıştır. Proje 2023 Yılı Yatırım Programına tekrar teklif edilmiştir.”

Bakanlık Türkiye’de kadınlara şiddet uygulayanlara yönelik sosyal hizmet müdahalesini de geçen yıl araştırma istedi. Fakat bu araştırma da yapılamadı. Bakanlık bunun neden yapılamadığını raporda şöyle anlattı:

“Proje için 2022 yılında 400 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup, proje değerlendirme grubu faaliyetleri kapsamında projenin yüklenicisi olacak kurum/ kuruluşun belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edildiğinden projenin uygulama dönemi faaliyetlerine henüz başlanmamıştır. Bu nedenle 400 lira ödenek ihtiyaç bulunan bütçelere revize edilerek aktarıldığı için gerçekleşme olmamıştır.”

"Maliyeti fazla olacağı için proje imzalanmadan iptal edilmiştir"

“Sosyal Hizmet Merkezlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi ise benzer işlerin bakanlık tarafından yapıldığının değerlendirilmesi üzerine iptal edildi. Raporda, projeyle ilgili şunlar kaydedildi:

“Proje için 2022 yılında 1 milyon 119 bin lira ödenek tahsis edilmiş ve ek bütçeden de 590 bin lira ilave ile ödenek toplamı 1 milyon 709 liraya yükselmiştir. Benzer faaliyetlerin Bakanlığımız tarafından yapıldığı değerlendirildiğinden ve maliyeti fazla olacağı için proje imzalanmadan iptal edilmiştir. Atıl kalan 1 milyon 709 bin lira ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı onayı ile ödenek ihtiyacı bulunan projelerin bütçe tertiplerine revize edilerek aktarılmıştır. Ödenek kullanılmadığından gerçekleşme olmamıştır.” (ANKA)