Din Kültürü dersinde 15 Temmuz 'Cihat' ile anılıyor

Din Kültürü dersinde 15 Temmuz 'Cihat' ile anılıyor
Yeni açıklanan müfredat taslağında Alevilik, İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar başlığı altında yer aldı. Cihat konusunda 15 Temmuz Darbe girişiminde sokağa çıkan vatandaşlara atıfta bulunuldu.

Tolga Balcı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat taslağını açıkladı. Yeni müfredatın adı ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak adlandırıldı. Taslağın kamuoyunla paylaşılması ile tartışmalar da başlamış oldu.

Yeni müfredatta 9, 10, 11 ve 12. Sınıf’lar için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilişkin taslakta Alevilik yine İslam Düşüncesi başlığı altında yer alırken ‘İslam’da cihat’ konusunda ise 15 Temmuz Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıkan vatandaşlar hatırlatıldı.

Alevilik yine 'İslam Düşüncesinde Yorumlar' başlığı altında

Yeni açıklanan taslak müfredatta Alevilik geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine İslam Düşüncesinde Farklı Yorumlar başlığı altında incelendi. Cemevlerinin ibadethane olarak geçmeyen taslakta “Ünitede İslam düşüncesinde yorumlar konusu nesnel ve betimleyici bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Öğrencilerin; din ve din anlayışı arasındaki farkları belirlemeleri, bu farklılıkların sebeplerini sorgulamaları amaçlanmaktadır. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini itikadi, fıkhi ve tasavvufi yorumlar olarak sınıflandırmaları, kültürümüzdeki tasavvufi yorumları çözümlemeleri, Alevilik Bektaşilik ile ilgili temel kavramlar ve erkânlar hakkında bilgi toplamaları amaçlanmaktadır.” İfadeleri yer aldı

'İslam’da cihat' konusunda 15 Temmuz detayı

Açıklanan taslağın bir diğer dikkat çeken konusu ise ‘İslam’da Cihat Kavramı’ adı altında açıklanan programda yer aldı.

İslam’ın evrensel mesajları konusu altında işleneceği öngörülen ‘cihat’ başlığında Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı hatırlatılırken, 15 Temmuz detayı da yer aldı. Konu başlığında Cihada ‘farzıayn’ yani “her Müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farz” denilmesi dikkat çekti.

Cihat taslakta şu ifadelerle anlatıldı:

"Cihadın Çanakkale Muharebeleri, Millî Mücadele süreci ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışı sağlama ve vatanı savunmadaki rolüne vurgu yapılır Cihat kavramı anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ele alınır. Cihadın farzıayn ve farzıkifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emir bilmaruf ve nehiy anilmünker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir."