ERDOĞAN’DAN “SUÇ MAĞDURLARI” İÇİN KARARNAME

ERDOĞAN’DAN  “SUÇ MAĞDURLARI” İÇİN KARARNAME
Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, mağdurlar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ekonomik ve sosyal desteklerinden öncelikli olarak yararlandırılacak.Cumhurbaşkanı...

Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, mağdurlar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ekonomik ve sosyal desteklerinden öncelikli olarak yararlandırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esaslar ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar düzenlendi.
Soruşturması ve kovuşturması Türkiye’de yürütülen suçlar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler hakkında uygulanacak kararnameye göre, mağdurlara yönelik yardım ve destek hizmetlerinde, eşitlik, insan onuruna saygı, dürüstlük ve mahremiyet ilkesi esas alınacak.
Kararname kapsamındaki hizmetler, mağdurun kişiliğine saygı gösterilerek ve mağduriyetinin farkında olunarak yerine getirilecek. Mağdurun, adli sürece etkin katılımı ve adalete erişimi için mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak kendisine vekil tayin edilmesi ve adli yardımda bulunulması isteği derhal karşılanacak. Bu hizmetler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin, koordineli ve etkin bir şekilde sunulacak.
Söz konusu kararnamenin uygulanmasında görev alanlar, mağdura ilişkin kişisel verilerin gizliliğini korumak zorunda olacak. Bu bilgiler, kanunlarda öngörülen haller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilmeyecek.
Mağdurların kararname kapsamındaki hizmet ve yardımlardan faydalanabilmesi için kolluğa, Cumhuriyet başsavcılığına veya müdürlüğe başvurması gerekecek.