MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Berberoğlu hakkında yargılama durduruldu

MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Berberoğlu hakkında yargılama durduruldu
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Berberoğlu'nun "yeniden milletvekili seçilerek edindiği dokunulmazlık nedeniyle hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırıncaya kadar" CMK 223 fıkra 8. maddesi gereğince yargılamanın...

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Berberoğlu'nun "yeniden milletvekili seçilerek edindiği dokunulmazlık nedeniyle hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırıncaya kadar" CMK 223 fıkra 8. maddesi gereğince yargılamanın durmasına karar verildi. 

Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün ise yargılamasının ayrı devam etmesine karar verildi. 

T24'te yer alan habere göre, mahkemenin verdiği kararın bilgi amaçlı olarak TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı şöyle:

A-1)Sanık Erdem Gül'le ilgili, henüz esas hakkında mütalaanın verilmemiş olması diğer sanıkla alakalı durma kararı verilip esasın kapatılacak olması dikkate alınarak bu sanık yönünden dosyanın tefrikine;

B-1)Sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaksızın Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçu yönünden dava açılmış ise de: Anayasanın geçici 20. Maddesi ile getirilen istisna hükmü kapsamında milletvekili dokunulmazlığını kaybeden ancak sonradan yeniden milletvekili seçilip halen bu görevi yapan sanığın genel hüküm olan T.C. Anayasasının 83. maddesinin 4. fıkrasının emredici hükmü gereği dokunulmazlığı tekrardan kazandığı anlaşılmakla, sanık hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırıncaya kadar CMK 223 fıkra 8. maddesi gereğince yargılamanın durmasına;

2) Karar kesinleştiğinde sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine;

3)Sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekili sıfatının sona ermesi durumunda resen dosyanın yeni esasa kaydedilerek yargılamaya yeni esasa kaydedilen dosya üzerinden devamına;

4)Mahkememiz kararının bir suretinin bilgi amaçlı olarak TBMM Başkanlığı ile İstanbul CBS'ye gönderilmesine;

5) Yargılama giderlerinin nihai kararla birlikte hükme bağlanmasına;

6)Esasın bu şekilde kapatılmasına;

Dair, durma kararı yönünden sanık Erdem Gül ve müdafileri ile sanık Kadri Enis Berberoğlu müdafilerinin yüzüne karşı, sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun yokluğunda, iddia makamının huzurunda, tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya beyanın zabıt katibince tutanak altına alınmak suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 223/8 ve 268/3 maddeleri uyarınca İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak oy birliği ile verilen karar mahkememize mahsus duruşma salonunda açıkça okunup usulen anlatıldı.