Alaaddin Dinçer

Alaaddin Dinçer

MEB’in 2024-2028 Stratejik Planı Yayımlandı

MEB’in 2024-2028 arasında beş yılda yapacaklarının yer aldığı Strateji Plan belgesi yayımlandı. 2019-23 Stratejik Plan hedefleri arasında yer almasına rağmen 2023 yılı sonunda ulaşılması gereken hedeflerin çok uzağında kalındığını gösteren bulguların yer aldığı analizleri içeren bir yazıyı daha önce açıklamıştım. Tutturulamayan bu hedefler;

-okul yaşına gelmiş çocukların tamamının okullaşmaması,

-tekli eğitime geçilmemesi,

-okul terklerinin önlenmemesi, devamsızlığın ve sınıf tekrarının azaltılmaması,

-sınıflarda bulunan öğrenci sayısının 30’un altına çekilmemesi,

-kitap okuma sayısındaki yetersizlikler olarak sıralamıştım.

Yukarıda sıralanan ve gerçekleşmeyen hedeflerin büyük bir bölümü MEB’in 2024-2028 Stratejik Planı’nda tekrarlanarak “Türkiye Yüzyılı Hedefleri”  olarak belirlenmekte. Bu hedeflere ulaşılması için;

-eğitimde erişim ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi,

-öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine çok boyutlu destek sağlanması,

-beceri ve süreç odaklı ölçme ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi,

-öğretim programlarının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek ve geleneksel kültürümüzü ihtiva edecek şekilde sürekli güncellenmesi,

-uluslararası ve yurt dışı eğitim iş birliklerinin sağlanması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konularına odaklanmakta.

Bu kapsamda hazırlanan Stratejik Plan: 7 amaç, 33 hedef, 130 performans ve 147 stratejiden oluşmakta. Stratejik Planında yer alan 2024 başlangıç durumu ile 2028’de ulaşılması gereken hedeflerin bir bölümü bu yazıda ele alınmakta. Buna göre;

-2024 düzeyi yüzde 98,59 olan 6-9 yaş çağ nüfus okullaşma hedefi dönem sonunda yüzde 100 olarak konulmakta. Bu oranlar 10-13 yaş için yüzde 98,37’den yüzde 100’e, 14-17 yaş grubu için yüzde 94,50’den yüzde 97’ye ulaşacak şekilde belirlenmekte. Okulöncesi eğitimde mevcut durum (başlangıç) oranı 3-5 yaş için yüzde 52,21 2028 hedefi yüzde 61, 4-5 yaş için yüzde 64,68 hedef ise yüzde 85’tir.

- 20 gün ve üzeri devamsızlık sütununda; ilkokullarda mevcut (başlangıç) oranı yüzde 11,61 hedef yüzde 7/ ortaokullarda 14,76 hedef yüzde10/genel ortaöğretimde yüzde 27 hedef yüzde 24,5/din öğretiminde yüzde 29,32 hedef yüzde 27/mesleki teknik ortaöğretimde yüzde 46,61 hedef yüzde 38’dir.

-ortaöğretim 9.sınıflarda sınıf tekrarı genel ortaöğretimde yüzde 4,66/din öğretiminde yüzde 4,93/mesleki teknik ortaöğretimde yüzde 24,86,hedefler ise sırasıyla yüzde 2,5-3.75 ve 20 olarak belirlenmekte.

-öğrenci başına okunan kitap sayısı mevcut durum ilkokullarda 25 hedef 30,ortaokullarda 8 hedef 13.ortaöğretimde 1,01 hedef 10 olarak belirlenmekte.

-ilkokullarda 30’un üzerinde öğrenci bulunan şube oranı mevcut durum yüzde 23,63 hedef yüzde 22/ortaokullarda yüzde 23,24 2028 hedefi yüzde 22’dir

- bir eğitim yılı boyunca en az bir sosyal etkinliğe okul türlerine göre katılım oranları mevcut durum, ilkokullar yüzde 68,06 hedef yüzde 75/ortaokullar yüzde 40,52 hedef yüzde 52/imam hatip ortaokulu yüzde 80 dönem sonunda yüzde 8 olacağı hedefi konulmakta.

-en az bir sosyal etkinliğe katılım durumu genel ortaöğretim için mevcut durum oranının yüzde 20,21 2028 hedefinin yüzde 28/imam hatip lisesi yüzde 80 hedefinin yüzde 85/mesleki ortaöğretim yüzde 60,56 20 hedefinin yüzde 85 olacağı belirtilmekte.

-özel öğretim kurumlarının bütün okul türlerinde beş yıllık artış hedefi yüzde 1’dir. Yabancı uyruklu öğrencilerin okullaşması mevcut durum oranı yüzde 76 plan dönemi sonu hedefi yüzde 81’dir. Haftaya bu konu ile ilgili yazmaya devam edeceğim.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Alaaddin Dinçer Arşivi