Etiket: habercilik

Bu haber bizde niye var?

Habercilik! Adı üstünde haber vermek. Haberi alırsın, aldığın gibi de verirsin. Duyduğunu, öğrendiğini, doğruysa şayet bildiğini, gördüğünü geniş kitlelere aktarırsan ...