Paralel Belediye Yapılanması

Yaşanan salgın hastalık hepimizin olaylara bakışını etkilese de hepimiz bu zor günleri dayanışma ile
atlatabileceğimizi biliyoruz. Uzaktan da olsa birbirimize destek vererek gönülden dokunarak ve
birbirimizin yanında olduğunu görerek, göstererek geçeceğiz bu zor günlerden.
Devlet dediğimiz siyasal aygıt bu dayanışmayı, zor günleri atlatma konusundaki çabamızı desteklediği
ölçüde değer kazanacak. Giderek zorlaşan hayatımızı kolaylaştıran, halkının yanında olduğunu
gösteren bir devlete ihtiyacımız var. Halkın sağlığını geri kalan her şeyin üzerinde gören, halkına
gerçekleri söyleyen, onu doğru yönlendiren, moral ve umut veren bir devlete ihtiyacımız var.
Siyasi iktidar halkın böyle bir devlete olan ihtiyacını gördüğü halde bugüne kadar geliştirdiği yönetim
anlayışı nedeniyle bunu yapamıyor. Her şeyi kendisinin bildiğini düşünen, halka neyin açıklanıp neyin
açıklanmayacağı konusunda karar verici olduğuna inanan, halkına yukarıdan bakan, yaptığı hataları
başkalarına mal eden iktidar anlayışı salgın sınavından geçemiyor. Maskeyi karneye bağlayarak
dağıtmaya çalışan iktidarın süreci yönetme konusundaki zafiyetler hepimizi etkiliyor.
Salgının ve hayatın dayattığı koşullarda sürüklenen, halktan giderek uzaklaşan iktidar şimdi de
halkının yanında olmaya çalışan belediyeleri karşısına aldı. Yaşadığımız şehirlerin sorunlarını çözmeye,
halka destek olmaya çalışan belediyeleri devlet içinde devlet, paralel devlet olmakla suçladı.
İlkokul düzeyinde hayat bilgisi dersi bilgisine sahip olanların dahi bilebileceği üzere belediyeler
devletin bir kurumudur ve yaptığı hizmetler kamu hizmetidir. Belde halkının sorunlarını çözmek için
kurulan belediyelerin görevleri yasada tanımlanmıştır.
Kendisinin yönetmediği her kurumu öteki gören anlayış bu zor günlerde halkın yanında olmaya
çalışan belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalışıyor. Kendisinin kontrolü dışında insanlarla bağ
kurulmasını önlemek için belediyelerin halka ulaşmasının önüne engeller koyuyor. Bir zamanlar iyi
yapmakla övündüğü halka dokunmak, halkın içinde, gönlünde yer alma özelliğini saraylara
taşındığından beri kaybeden iktidar şimdilerde bunu yapan muhaliflerini devlet içinde devlet olmakla
suçluyor.
Tüm engellemelere rağmen belediyeler şehrinde yaşayan insanlara ulaşmanın bir yolunu buluyor.
Halkın oyları ile seçilen belediyeler halkının yanında olmak, bu zor günleri dayanışmayla atlatmak için
çaba gösteriyor. Siyasi iktidar bu dayanışmayı kolaylaştıran, öncü olan bir rol oynamak yerine
engelleyen, her şeyi kendi tekeline almak isteyen bir rolü benimsemeye devam ederse sonunda hem
kendisi kaybedecek hem de hepimiz bu süreci daha zor atlatmış olacağız. Ve bu zor günleri
atlattığımızda halkının dayanışma duygularını kendi tekeline almaya çalışanları birer acı anı olarak
hatırlayacağız.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Murat Aydın Arşivi