Bakanlıktan ihracı yasak mallara izin yetkisi

Bakanlıktan ihracı yasak mallara izin yetkisi
Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’ne ihracı yasak olan mallara dair istisna ve izin verme yetkisi verdi.İhracat Genel Müdürlüğü’ne, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallarla ilgili olarak istisna, muafiyet ve izin...

Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’ne ihracı yasak olan mallara dair istisna ve izin verme yetkisi verdi.
İhracat Genel Müdürlüğü’ne, ihracı yasak ve ön izne bağlı mallarla ilgili olarak istisna, muafiyet ve izin yetkisi tanındı. İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğe eklenen maddeyle, Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkili kılındı. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.