İstanbul'a DSÖ ofisi kuruluyor

İstanbul'a DSÖ ofisi kuruluyor
Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 'DSÖ Avrupa Coğrafi Ayrık Ofisi' adıyla İstanbul’da teknik bir coğrafi ayrık ofis kuracak.İstanbul'da Ofis'in kurulmasıyla...

Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 'DSÖ Avrupa Coğrafi Ayrık Ofisi' adıyla İstanbul’da teknik bir coğrafi ayrık ofis kuracak.

İstanbul'da Ofis'in kurulmasıyla bölge düzeyinde ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Ofis, DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nün operasyonel bir birimi olarak faaliyette bulunacak.

Ofis'e, insani ve sağlık acil durumlarından etkilenen üye ülkelere destek sağlamak üzere afetlere yanıt aşamasında devreye girecek ilave bir uzman ve müdahale kapasitesi de tesis edilecek.

OFİS'İN BAŞLICA GÖREVLERİ:

Kurulacak Ofis'in başlıca görev alanları arasında, acil durumlar için ulusal sağlık sistemi kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda ülkelerin desteklenmesi, acil durumlar ve halk sağlığı yönetimi için kapasite inşası, sağlık tesisleri ve hastanelerin acil durumlara hazırlıklılığı ve afete dayanıklılığına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, halk sağlığı acil durumlarına müdahale edilmesi amacıyla kitlesel toplanma etkinliklerini düzenleyen ülkelerin desteklenmesi, büyük çaplı göçler de dahil olmak üzere toplu nüfus hareketleri ve karşılaşılan insani ve sağlıkla bağlantılı zorluklar için acil durum planlamasının güçlendirilmesi bulunuyor.