Pandemi ve çocuklar

2019’da aşırı yoksulluk içinde yaşayan 386 milyon çocuğa, tahmini hesaplamalara göre bu yıl 42 ila 66 milyon çocuk daha eklenebilir.
188 ülkede okulların kapatılması,1,5 milyarı aşkın çocuğu ve genci etkiledi. Ülkelerin üçte ikisinden fazlasında ulusal uzaktan eğitim uygulamaya konulmuş olsa da, düşük gelirli ülkelerin sadece yüzde 30’unda böyle bir uygulama bulunuyor.
143 ülkede okul yemekleri sayesinde güvenli ve besleyici gıdalara erişebilen 368,5 milyon çocuk, artık farklı besin kaynakları aramak zorunda olacağından kötü beslenme oranlarında da artış bekleniyor…
Bunlar, UNICEF’in hazırladığı “Covid-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Etkileri Politika Notu”ndaki verilerden ve tespitlerden sadece bazıları.
UNICEF’e göre erken çocukluk gelişiminin kritik bir döneminde beslenme, koruma ve uyaranlar bakımından şiddetli yoksunlukla karşılaşan veya uzun süre toksik strese maruz kalan çocukların nörolojik gelişimleri zarar göreceği için hayat boyu sürecek sorunların ortaya çıkması muhtemel. Okul dışı kalan çocuklarda hem çocuk evliliği, çocuk işçiliği ve ergen hamileliği riskleri daha yüksek olacak hem de hayat boyu kazanım potansiyelleri çarpıcı bir düşüş gösterecek.
Pandeminin çocuklar üzerindeki etkisine hakkında Türkiye ve tüm dünyada daha fazla bilgi, veri, eylem ve dayanışmaya ihtiyaç var. UNICEF, politika notunda riskleri en aza indirmek için atılması ya da yaygınlaştırışması gereken pek çok adım sıralıyor. Bunlardan bazılarının Türkiye için de özellikle altını çizmek istiyorum:
Çocukları şiddetli yoksulluktan korumaya yönelik basit ve faydası kanıtlanmış bir araç olan kapsayıcı çocuk yardımları vasıtasıyla ailelere yönelik sosyal yardımların yapılması ve yaygınlaştırılması, çocukları şiddet, istismar ve sömürüden korumak ve temel çocuk koruma hizmetlerini zaruri hizmetler olarak sınıflandırmak, gecekondu yerleşimlerinde yaşayan kişiler ve hareket halindeki çocuklara yönelik hizmetler de dâhil olmak üzere, yetersiz kalan hizmet sunum yaklaşımlarını dönüştürmek, göçmenler, yerinden edilmişler, mülteciler, azınlıklar, engeli olan çocuklar ve kurum bakımındaki çocuklar da dahil olmak üzere kırılgan çocuklar için belirli koruma tedbirleri almak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Umay Aktaş Arşivi