Yabancı yatırımcı neden mi gelmiyor?

Gündem çok yoğun ve hararetli ama bugün kısa yazacağım. Türkiye’nin döviz ihtiyacı var mı? Evet, var. Yeni hükümetin kurulmasının ardından gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerekse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dünyanın farklı coğrafyalarında yatırımcılar ile toplantılar yapıp, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye davet ediyorlar mı? Evet. Bu toplantıların ve davetlerin amacı ne? Türkiye’nin ihtiyacı olan dövizi ülkemize getirebilmek. Şu ana kadar bu çabaların karşılığı alınabildi mi? Hayır.

 Atılan adımların olumlu karşılandığını, yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye’ye olan ilginin yeniden canlanmaya başladığını görüyoruz. İsrail-Filistin arasında yaşananlar gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde yükselişlere neden olurken Türkiye’nin risk priminin diğer ülkelere göre pozitif ayrışması da bunun önemli bir göstergesi. Ancak şu ana kadar bir yabancı girişinin olmadığı da gerçek. Hatta Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, “Yabancı yatırımcılar gelecekler ama biraz zaman alacak” dedi. Geçtiğimiz haftalarda yazdığım bir yazıda yabancı yatırımcının neden gelmediğini veya gelmek için neler istediğini, beklediğini kaleme almıştım. Yabancı yatırımcılar Türkiye’den daha yüksek faiz, daha yüksek kur ve swap konusunun çözülmesini istiyor ve bekliyorlar.

Uzun süredir Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ekonomik sorunların temelinde sadece ekonomik nedenler olmadığını, demokrasi, hukuk gibi kavramların da yaşanan sorunun parçaları olduğunu ifade ediyorum.  

Önceki gün yaşananlar bu tezimin ne kadar doğru olduğunu maalesef çok dramatik bir şekilde ortaya koydu. Anayasa Mahkemesi, yargı sistemimizin en üst makamıdır ve Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar uygulanmadığı gibi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme kararını beğenip beğenmemek kişisel görüştür. Kararı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama uymak zorundasınız. Bir suç işleseniz ve mahkeme hakkınızda hapis cezası verse “Ben aynı görüşte değilim, mahkemenin bu kararını beğenmedim onun için de hapse girmiyorum” diyebilir misiniz? Anayasa’yı beğenmemek, iyileştirmeye çalışmak en doğal haktır ve bu konuda toplumun her kesiminin de katkı vermesi en doğrusudur. Ancak Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamak, sonrasında dönüp o kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmak anlatılabilir ve anlaşılabilir bir durum değildir.

Hukuk evrensel bir kavramdır. Siyasi tercih ve tartışmalara konu edilemeyecek kadar da önemli bir kavramdır. Bir gün hepimize lazım olabileceğini unutmadan, siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakarak hukuku korumalıyız.

Tüm bunların ışığında tek bir soru soracağım. “O değil de yabancı yatırımcı neden gelmiyor yahu?”

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mert Yılmaz Arşivi