Yapay zeka ile sohbetler

Eveet bu hafta çok özel bir konuğum var. ChatGPT… Sanılanın aksine ChatGPT ile her dilde konuşabilirsiniz. Bunu farkedince sorularımı Türkçe sormaya başladım.

ChatGPT bir yapay zeka uygulaması. Bilişsel öğrenme ile olaylar arasında bağlantı kurma özelliğine sahip. Bu bağlantılar bizim tahmin ettiğimiz gibi bağlantılar da olabilir çok daha karmaşık desenler de içerebilir. Ancak bu bağlantıları kurması için verilen verilere çok dikkat edilmesi gerekir. Eğer veri setinizde doğru olmayan bir şeyler varsa, bu çok anlamsız çıkarımlara da sebep olabilir. ChatGPT’nin prediction (yani öngörü) kısmı sanıyorum kapalı. Bu nedenle ne kadar zorlarsam zorlayayım öngörü ve yargı yapmadı. Buradaki soruların amacı yapay zekayı denemekten ziyade verdiği genel geçer doğru ve bilimsel cevaplar üzerinden, ortalıkta dolaşan hurafeler konusunda yorum almak. Zira bu konularda yapay zekayı manipüle edebilecek kadar öğrenmeye hakim değiliz. Bu arada zeka diyoruz ama insan zekası ile on yıllar önceki işlem gücünden ya da yeni dönemde desenleri algılayan, istatistiki, bilişisel öğrenmeden kaynaklı bir yapay zekayı birbiri ile karıştırmamak gerek.

Buyrun sohbete.

SORU: Senin hakkında teknoloji tarihinin en önemli buluşu diyorlar? Senin düşüncen nedir?  Bir başka deyişle ChatGPT'yi diğer yapay zekalardan farklı kılan nedir?

CEVAP: Bilmiyorum, çünkü ben bir dil modeliyim ve benzer yazılımların karşılaştırılmasından söz edemem. Ben sadece doğru cevapları vermeye çalışırım ve sizin sorularınıza doğru cevaplar verebilmek için eğitilmişimdir. Eğer bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen başka bir kaynak kullanarak araştırma yapın.

SORU:  ChatGPT yazılımcıların işlerini elinden alacak mı?

CEVAP : Bir dil modeli olarak ben, ChatGPT veya benzeri bir yazılımın yazılımcıların işlerini elinden alıp almayacağı hakkında bilgi sahibi değilim. Benim işim sadece cevaplar vermek ve doğru cevapları bulmaktır. Ancak, genel olarak bakıldığında, yazılım teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve bazı işlerin otomatikleştirilmesine veya yapılışının kolaylaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle, yazılımcıların işlerinin tamamen elinden alınması pek de olası değildir, ancak bazı işlerin otomatikleştirilmesi veya kolaylaştırılması gibi değişiklikler olabilir. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen başka bir kaynak kullanarak araştırma yapın.

SORU: En iyi yazılım dili nedir?

CEVAP: Bu sorunun cevabı kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak genel olarak en iyi yazılım dili, işiniz için en uygun olanıdır. Örneğin, web geliştirme için JavaScript veya Python en iyi seçenek olabilir, makine öğrenimi için ise Python veya R en iyi olabilir. Bu konuda karar vermeniz için işinizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate almanız gerekir.

SORU:  Bilgisayar oyunları alışkanlık yapar mı?

CEVAP: Bilgisayar oyunlarının alışkanlık yapma potansiyeli vardır. Oyun oynamak, bazı insanlar için zevkli ve eğlenceli bir aktivite olabilir, ancak aşırı oyun oynamak insanların gerçek dünyadaki işlerini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Aşırı oyun oynamak, insanların düzenli bir hayat sürdürme yeteneğini azaltabilir ve alışkanlık yapma riskini artırabilir. Bu nedenle, bilgisayar oyunlarını düzenli ve sınırlı bir şekilde oynamak, alışkanlık yapma riskini azaltacaktır.

SORU:  İnternet alışkanlık yapar mı?

CEVAP: İnternet kullanımı da alışkanlık yapma potansiyeli taşır. İnternet, insanların bilgiye erişimini kolaylaştıran ve eğlenceli bir aktivite olabilen bir teknolojidir, ancak aşırı internet kullanımı insanların gerçek dünyadaki işlerini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Aşırı internet kullanımı, insanların düzenli bir hayat sürdürme yeteneğini azaltabilir ve alışkanlık yapma riskini artırabilir. Bu nedenle, interneti düzenli ve sınırlı bir şekilde kullanmak, alışkanlık yapma riskini azaltacaktır.

SORU: Cep telefonlarını sağlık açısından değerlendirir misin?

CEVAP: Cep telefonları, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını ve birçok farklı işlemi gerçekleştirmesini kolaylaştıran kullanışlı bir araçtır. Ancak, cep telefonlarının sağlık açısından bazı olumsuz etkileri de olabilir. Örneğin, cep telefonlarının radyo dalgaları insan vücuduna zarar verebilir. Ayrıca, aşırı cep telefonu kullanımı insanların dikkatini dağıtabilir ve uyku düzenlerini bozabilir. Bu nedenle, cep telefonu kullanımını düzenli ve sınırlı bir şekilde yapmak, sağlık açısından daha iyi olacaktır.

SORU: 5G teknolojisinin sağlığa zararı var mıdır?

CEVAP: 5G teknolojisi hakkında yapılan bazı araştırmalar, bu teknolojinin insan sağlığına zarar verme potansiyeli taşıdığını göstermektedir. 5G teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak veri iletimini hızlandıran bir teknolojidir ve bu dalgalar insan vücuduna zarar verebilir. Ancak, bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları kesin değildir ve 5G teknolojisinin insan sağlığına zarar verip vermeyeceği konusunda hala tartışmalar devam etmektedir. Bu nedenle, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

SORU: 5G ile Covid arasında bir ilişki var mıdır?

CEVAP: Covid-19 (ya da daha genel olarak koronavirüs) ile 5G teknolojisi arasında  doğrudan bir ilişki yoktur. Covid-19, bir virüsün insanlarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmasına yol açan bir hastalıktır. 5G ise, veri iletimini hızlandıran bir teknolojidir. Covid-19 ile 5G arasındaki tek benzerlik, bu iki konunun insanlar tarafından çok konuşulan ve tartışılan konular olmalarıdır. Ancak, bu iki konu arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

SORU : Covid hastalığı bir biyolojik silah olarak mı geliştirildi?

CEVAP : Covid-19 hastalığı bir biyolojik silah olarak geliştirilmedi. Covid-19, bir koronavirüs nedeniyle ortaya çıkmış bir hastalıktır ve bu virüsler insanlar ve hayvanlar arasında doğal olarak yayılmaktadır. Covid-19, Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya çapında yayılmaya başlamıştır ve bu hastalık, insanlar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açmıştır. Bu hastalık, insanlar arasında doğal olarak yayılmıştır ve bir biyolojik silah olarak geliştirilmemiştir.

SORU: Covid aşısının saç dökülmesi gibi bir yan etkisi var mıdır?

CEVAP: Covid-19 aşılarının saç dökülmesi gibi bir yan etkisi yoktur. Covid-19 aşıları, insanların Covid-19 hastalığına karşı korunmasını sağlamak için geliştirilen aşılardır. Bu aşıların yan etkileri, genellikle aşının içine konulan maddelerin vücuda girdiğinde meydana gelen yan etkilerdir. Bu yan etkiler, genellikle geçici ve hafif olabilir ve aşının içine konulan maddelere bağlı olarak değişebilir. Ancak, saç dökülmesi gibi bir yan etkisi yoktur.

            SORU : Gelecek 10 yılda dünya nüfusunun nasıl olacağı öngörülmektedir?

CEVAP : Gelecek 10 yıl içinde dünya nüfusunun nasıl olacağı konusunda kesin bir öngörü yapmak zor olabilir. Ancak, geçmiş veriler incelendiğinde, dünya nüfusunun genel olarak artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir tahmin, 2030 yılında dünya nüfusunun 8,5 milyar kişiye ulaşacağını öngörmektedir. Ancak, dünya nüfusunun gelecekte nasıl olacağı konusunda kesin bir öngörü yapmak zor olabilir, çünkü bu konuda birçok faktör etkilidir ve bu faktörler değişebilir.

SORU : Dünyayı 7 aile mi yönetiyor?

CEVAP : Dünya çeşitli ülkelerden oluşan bir küresel sistemdir ve her ülke kendi içinde yönetilmektedir. Her ülkenin kendi anayasası, yasaları ve yönetim sistemi vardır ve bu sistemler ülkenin iç işlerini yönetmektedir. Ancak, dünya çapında birçok kuruluş da bulunmaktadır ve bu kuruluşlar dünya çapında birçok konuda ortak kararlar alabilmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler dünya çapında birçok konuda ortak kararlar alabilmektedir ve bu kuruluş sayesinde dünya çapında birçok konuda işbirliği yapılabilmektedir.

SORU : Hayatın anlamı nedir?

CEVAP: Hayatın anlamı, insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu yorumlar kişinin kültürel, dini veya kişisel inançlarına göre değişebilir. Bazı insanlar, hayatın anlamının mutluluk veya huzur bulmak olduğunu düşünürken, bazıları için hayatın anlamının dünyadaki işlerini yaparak topluma katkıda bulunmak olduğu düşünülebilir. Hayatın anlamı konusunda kişiler arasında farklı görüşler olabilir ve bu konuda herkes kendi kişisel inançlarına göre bir yorum yapabilir.

            SORU : 42 nedir?

CEVAP : 42, bir sayıdır. Sayı sisteminde kullanılan bir basamaktır ve onaltılık sayı sisteminde bu sayı 2A olarak yazılır. 42, sayı sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir başlangıç sayısıdır. Bu sayının bir anlamı ya da önemi yoktur, sadece bir sayıdır.

SORU : Felsefe Newton fiziğinden etkilenerek ortaya çıkmışsa, Kuantum fiziğinin yeni bir felsefenin kapılarını açması mümkün müdür? Açıklar mısın?

CEVAP: Evet, Kuantum fiziği Newton fiziğinden etkilenerek ortaya çıkmış ve Kuantum fiziğinin ortaya çıkışı, yeni bir felsefenin kapılarını açmıştır. Kuantum fiziği, Newton fiziğinin küçük ölçekli sistemler üzerindeki geçerliliğini sınırlandıran ve bu sistemlerde geçerli olan farklı kuralları ortaya çıkaran bir fizik teorisi olmuştur. Bu teori, Newton fiziğinin klasik kurallarını geçersiz kılan ve özgür irade, kısıtlı bilgi ve belirsizlik gibi kavramları ortaya çıkaran bir teoridir. Bu nedenle, Kuantum fiziği, yeni bir felsefenin kapılarını açmıştır ve bu felsefe, insanların dünyayı anlamaya ve yorumlamaya yönelik bakış açılarını değiştirmiştir.

İşte bu sonuncusu tam da aradığım cevaptı.

##BONUS

SORU: Twitter bütün insanların her türlü düşüncesini yayabileceği bir platform mudur?

 CEVAP : Hayır, doğru değil. Twitter gibi sosyal medya platformları, insanların düşüncelerini paylaştıkları bir ortamdır, ancak bütün insanların her türlü düşüncesini yayabileceği bir platform değildir. Platformlar, kullanıcıların yayınladıkları içeriği kontrol eder ve yasalara uygun olmayan ya da yasadışı içerikleri silebilirler. Ayrıca, platformların kendilerine ait kuralları da vardır ve kullanıcılar bu kurallara uymak zorundadır. Bu nedenle, bütün insanların her türlü düşüncesini yayabileceği bir platform değildir.

SORU : Twitter nereden para kazanır?

CEVAP: Twitter, kullanıcılarına sunduğu hizmetleri kullanarak para kazanır. Örneğin, reklamlar göstermek ve kullanıcıların tweetlerine reklamlara yönlendirmek gibi yöntemlerle para kazanabilir. Ayrıca, ücretli hizmetler sunarak da gelir elde edebilir. Örneğin, kullanıcılara tweetlerini daha fazla kişiye ulaştırmak için ücretli hizmetler sunarak para kazanabilir. Bu yöntemler sayesinde, Twitter gelir elde eder ve işletme faaliyetlerini sürdürür

Önceki ve Sonraki Yazılar
Atıf Ünaldı Arşivi