Bahattin Yücel

Bahattin Yücel

AKP kaybetti, CHP kazandı mı?

Son seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar; sanal başarı hikayelerinin, dünya liderliği tanımlamalarının, ekonomide uğranılan başarısızlıklar karşısında geçerli olmadığını kanıtladı. Seçmen oylarıyla AKP’ye kaybettirdi.

Geride bıraktığımız 100 yıllık sürecin beşte birini kapsayan, AKP ve sonradan katılan MHP ile süren iktidar ortaklığı, Batılı gizli servis raporları ile şaşılacak kadar örtüşen uygulamalarla Türkiye’nin eksikli demokratik yapısını tahrip etti.

Dindarlık söylemleriyle bir anlamda dokunulmazlık kazandırılan, talan ve sonuçta ortaya çıkan sermaye transferi, dar ve sabit gelirliler ülke tarihinin en ağır bunalımına soktu.

Tarımsal arazilerin yüzde yetmiş beşinin bulunduğu alanlarda verilen maden arama ruhsatları ile yer altı kaynakları, yabancı sermayeye altın tepsi içinde sunuldu.

İnsanlık tarihinde buğday tohumlarını ilk kez sürekli ekilir hale getiren, Anadolu topraklarında-Çatalhöyük-azalan üretim yüzünden, savaşan iki ülkeden (Rusya-Ukrayna) ithal etmek zorunda kalındı. Çiftçilerin, haklı tepkilerine kulaklarını tıkayan iktidarın politikaları, kırsaldan kentlere yönelen göçü hızlandırdı.

Olağanüstü pahalılık ve ülkede ilk kez bu ölçekte ortaya çıkan kentli yoksulluğu, son seçimlerdeki oy dağılımına bakıldığında, AKP’nin seçimleri kaybetmesinin başlıca nedeni oldu.

Ancak bu seçimlerin birinci partisi CHP’nin, aradan geçen iki aya içinde izlenecek yolu belirlemekte geciktiği seziliyor. Yerel yönetimlerde büyüyen iktidar umutlarını pekiştirecek en önemli etken, iktidar ortaklarına benzediği izlenimi uyandıracak söylemler yerine, somut çözüm önerileri ile seçmen karşısına çıkmaktan geçiyor.

Ülkede neredeyse bütün kötülüklerin üzerlerinin örtülmesine katkı yapan kayıt dışı ekonomi, verimlilik kaygısından uzak istihdam politikaları sonucunda yaratılan gizli işsizliğin yol açtığı sorunlar, kamuoyu ile gecikmeden paylaşılmak zorunda.

Talan ekonomisinin güçlü ortaklarına dönüşen tarikat yapılanmasına karşı alınacak önlemlerin, hızla gündeme getirilmesinde çekimser davranmak, seçim sonuçlarını gölgeleyebilir.

Yanlış ekonomi politikalarının tahribatının tartışılmasını engellemek amaçlı, mafya örgütleriyle günden oluşturma çabaları muhalefetin gözünden kaçmamalı.

Unutmayalım; AKP son seçimleri kaybetti. Ancak oy dağılımı ve sandığa gitmeyen seçmen sayılarına bakılırsa CHP henüz kazanmadı.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bahattin Yücel Arşivi